All Time Top Ten of Conflict for Mathematics

Matamaitic
Áirítear sa mhatamaitic staidéar ar ábhair mar chainníocht (uimhirtheoiric), struchtúr (ailgéabar), spás, (geoiméadracht), agus athrú leanúnach. Cé nach bhfuil aon sainmhíniú uirthi, a ghlactar leis go ginearálta, go neamh-fhoirmiúil, d’fheadfá a rá gurb iad uimhreacha agus cló a hábhar staidéir. Dar leo siúd ar a nglaoitear na foirmiúlaigh, is taighde í de struchtúir teibí atá sainithe go haicsímiteach agus atá bunaithe ar loighic agus ar nodaireacht na matamaitice
Uimhir éagóimheasta
Is uimhir éagóimheasta é aon réaduimhir nach uimhir chóimheasta. Sé sin chun rá, is uimhir éagóimheasta aon uimhir gur féidir scríobh mar deachúil, ach nach féidir scríobh san cruth nuair slánuimhir iad a agus b
Slánuimhir
Is iad na slánuimhir na uimhreacha aiceanta {0, 1, 2, 3, 4, ... } mar aon leis an dhiúl do na huimhreacha aiceanta dheimhneach { -1, -2, -3, -4
Cearnóg
Is cruth le ceithre taobhanna cothrom agus ceithre dronuillinn é cearnóg
13 (uimhir)
Is é 13 an uimhir nadúrtha tar éis 12 agus roimh 14. An focal Gaeilge atá ar 13 ná "trí déag". Is é "XIII" an uimhir Rómhánach ar 13
Uimhir chóimheasta
Uimhir chóimheasta is ea gach aon uimhir atá mar líon de dhá shlánuimhir nach ionann an dara cheann acu, , agus náid. Cuirtear na huimhreacha cóimheasta in iúl le
Uimhir Rómhánach
Sa lá atá inniú ann úsáidtear uimhreacha Araibeacha. Ach bhain na Rómhánaigh usáid as uimhreacha difriúla. Tugadh uimhreacha do litir áirithe:I nó i = 1 V nó v = 5 X nó x = 10 L nó l = 50 C nó c = 100 D nó d = 500 M nó m
100 (uimhir)
Is é 100 an uimhir nadúrtha tar éis 99 agus roimh 101. Is é 'céad' an focal Gaeilge ar 100. Is é C an siombal do 100 sna huimhreacha Rómhánacha
7 (uimhir)
Is é 7 (seacht) an uimhir nadúrtha tar éis 6 agus roimh 8
Ailgéabar Boole
Is é ailgéabar Boole an cineál ailgéabair a úsáidtear le réasúnaíochta loighciúla a chur i bhfoirm mhatamaiticiúil, ainmnithe as George Boole