2022 Top Ten of Polemic for Society

Banc Ceannais na hÉireann
Tá Banc Ceannais na hÉireann freagrach as baincéireacht cheannais agus as rialáil airgeadais. Bunaíodh eagraíocht aonair lán-chomhtháite atá freagrach as baincéireacht cheannais agus as rialáil airgeadais araon sa bhliain 2010
Dúblóga Uamacha
Is éard is dúblóga uamacha ann ná nathanna beaga a bhfuil dhá fhocal iontu agus a bhfuil rím eatarthu de ghnáth. Is féidir an focal céanna a athrá nó athrú beag a bheith i gceist
Mongólaigh
Is grúpa eitneach Áiseach iad na Mongólaigh. Is í an Mhongóilis a bpríomhtheanga
Afracánaigh
Is grúpa eitneach Afracach iad na Afracánaigh. Is í Afracáinis a bpríomhtheanga
Meafar
Is fíor chainte ina bhfuil á fheidhmiú focal nó frása go dtí réad nó gníomh nach bainte ar bith leis é meafar
An Béarla
Is teanga Ghearmáinice é an Béarla (English) nó an Sacs-Bhéarla atá bunaithe ar na canúintí a bhí ag na hAngail agus ag na Sacsanaigh, treibheanna de bhunadh Teotanach a tháinig i dtír sa Bhreatain ag deireadh ré na Rómhánach. Bhí tionchar mór, freisin, ag an Laidin ar an teanga, maille le teangacha eile níos déanaí, mar shampla, an Fhraincis, an Ghréigis agus teangacha éagsúla an domhain, go háirithe iad siúd a bhí á labhairt go forleathan in Impireacht na Breataine Móire
Antraipeolaíocht
Is éard atá san antraipeolaíocht staidéar a dhéanamh ar dhaoine, ar a mbunús, ar a gcuid foras, ar a dtréithe fisiciúla, ar a nósanna reiligiúnda agus sóisialta agus mar sin de. Is fada nós ag antraipeolaithe ón Iarthar taighde a dhéanamh ar phobail iargúlta san Afraic, san Astráil, san Aigéan Ciúin agus in áiteanna nach iad, ach tuigtear anois gur féidir a leithéid de staidéar a dhéanamh ar an gcine daonna in áit ar bith. Ón nGréigis a thagann an bunfhocal anthropos, focal a
An Curadh Connachtach
Nuachtán áitiúil Éireannach is ea, The Connacht Tribune. Bunaíodh é sa bhliain 1909. Nuachtán seachtainiúil scríofa i mBéarla atá ann. Foilsítear é sa Lios Bán,i gcathair na Gaillimhe
The Connaught Telegraph
Nuachtán áitiúil Éireannach is ea The Connaught Telegraph a bunaíodh i 1828. Foilsíodh an nuachtán i gCaisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo
Síceolaíocht
Is í an tsíceolaíocht ná an brainse sin den eolaíocht a bhaineann le aireachtáil, smaoineamh, mothúcháin, agus iompar, agus mar a éiríonn siad as próisis orgánacha agus in imoibriú leis an timpeallacht nádúrtha agus shóisialta