2021 Top Ten of Conflict for Mathematics

100 (uimhir)
Is é 100 an uimhir nádúrtha tar éis 99 agus roimh 101. Is é 'céad' an focal Gaeilge ar 100. Is é C an tsiombail do 100 sna huimhreacha Rómhánacha
7 (uimhir)
Is é 7 (seacht) an uimhir nádúrtha tar éis 6 agus roimh 8
Foirmle
Is éard is brí le foirmle ná modh gearr a bhaineann úsáid as litreacha, uimhreacha agus siombailí chun tuairisc a thabhairt ar eolas casta. Úsaideann eolaithe agus an gnáthphobal araon foirmlí. Is é E = mc2 an fhoirmle is cáiliúla b'fhéidir, foirmle a cheap Albert Einstein an fisiceoir is cáiliúla de chuid na 20ú aoise
Calcalas
Séard atá sa chalcalas ná bealach matamaiticiúil chun cur síos a dhéanamh ar rátaí athraithe. Baintear úsáid as an gcalcalas ins an bhfisic, ins an meicnic ach go háirithe, i staidéar na heacnamaíochta, agus i neart brainsí eile den eolaíocht. Tugtar sainmhíniú ar fheidhm sa chalcalas agus leagtar amach bealach chun ráta athraithe na feidhme sin a ríomh. Glaotar an calcalas difreálach air seo. Ar an láimh eile, má tá ráta athraithe ar eolas, tá bealach ann chun an fheidhm a
Uimhir Rómhánach
Sa lá atá inniu ann úsáidtear uimhreacha Araibeacha. Ach bhain na Rómhánaigh úsáid as uimhreacha difriúla. Tugadh uimhreacha do litir áirithe:I nó i = 1 V nó v = 5 X nó x = 10 L nó l = 50 C nó c = 100 D nó d = 500 M nó m
Foirmiúlachas (matamaitic)
I bhfealsúnacht na matamaitice, is éard atá san fhoirmiúlachas ná an dearcadh nach bhfuil i ráitis mhatamaiticiúla nó loighciúla ach teaghráin a fhaightear trí rialacha réamhbhunaithe láimhsithe. De réir na fealsúnachta seo, ní bhaineann fírinní matamaiticiúla le huimhreacha, tacair, nó triantáin; ina áit sin, is éard atá iontu ná foirmeacha comhréireacha nach bhfuil brí ar bith ag baint leo, mura gceanglaítear séimeantaic leo d'aon ghnó. Ba é David Hilbert an matamaiticeoir
Matamaitic fheidhmeach
Is brainse den mhatamaitic í an mhatamaitic fheidhmeach a bhaineann úsáid as uirlisí teibí matamaitice chun fadhbanna a réiteach sna heolaíochtaí, i ngnó agus i réimsí eile nach iad. Is réimse tábhachtach matamaitice feidhmí é an staidreamh a bhaineann leas as teoiric na dóchúlachta mar uirlis agus a cheadaíonn tuairisciú, anailísiú agus réamhaisnéis na bhfeiniméan ina bhfuil ról ag seans
Matamaiticeoir
Is éard is matamaiticeoir ann ná duine a dhéanann staidéar agus taighde ar mhatamaitic
Matamaitic
Is éard is matamaitic ann ná réimse eolais a chuimsíonn topaicí amhail; uimhreacha, foirmlí agus struchtúir ghaolmhara (ailgéabar), cruthanna agus na spásanna ina bhfuil siad (geoiméadracht), agus cainníochtaí agus a n-athruithe. Baineann an chuid is mó den ghníomhaíocht mhatamaiticiúil le húsáid a bhaint as glanréasúnaíocht theibí chun airíonna réad teibí a fháil amach nó a chruthú, arb éard atá i gceist leo ná teibithe ó nádúr, nó sa mhatamaitic nua-aimseartha, aonáin
13 (uimhir)
Is é 13 an uimhir nádúrtha tar éis 12 agus roimh 14. An focal Gaeilge atá ar 13 ná "trí déag". Is é "XIII" an uimhir Rómhánach ar 13