2019 Top Ten of Polemic for Society

Na Péindlíthe
Ón 17ú haois go deireadh an 18ú haois a bhí na Péindlíthe, a rinne leatrom ar Ghaeil agus ar Chaitlicigh go háirithe, i bhfeidhm. Rinneadh géarleanúint ar na hEasaontóirí Protastúnacha chomh maith
An Gorta Mór
Is é an Drochshaol nó Gorta Mór na hÉireann an gorta a bhuail Éire ón mbliain 1845 ar aghaidh agus a mharaigh is a ruaig as an tír cupla milliún Éireannach. Tháinig galar dubh – an fungas úd Phytophora infestans – ar na prátaí ar fud na hÉireann, agus bhí formhór na ndaoine bochta i dtuilleamaí an phráta mar bhia, fuair na sluaite acu bás. An t-éag mór seo agus an imirce millteanach a lean é, scrios siad na struchtúir shóisialta a bhí ina gcrann taca don Ghaeilge go dtí sin
Daonlathas
Ciallaíonn an focal Daonlathas as Gréigis "riail an phobail". Is córas rialaithe a thagann chugainn ó na cathairstáit sa tSean-Ghréig
LinkedIn
Láithreán líonraithe shóisialta gnó-dhírithe is ea LinkedIn. I mí Márta na bliana 2016, bhí 433 milliún duine cláraithe ann, agus 106 milliún díobh gníomhúil. Tá an tseirbhís le fáil in 24 teangacha. Tá ceanncheathrú LinkedIn suite in Mountain View, California agus a phríomhoifigí ag 222 Second Street in San Francisco. Tá oifigí eile i roinnt cathracha ar fud an domhain. Sa bhliain 2010, d'oscail LinkedIn Ceanncheathrú Idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath
An Triail
Dráma le Máiréad Ní Ghráda is ea 'An Triail', atá ar churaclam na hArdteistiméireachta.. Scríobh Máiréad Ní Ghráda an dráma seo sna 1960idí, ach tá sé chomh tráthúil sa lá atá inniu ann. Léiríonn sí samplaí maithe den imeallú a bhíodh coitianta in Éirinn maidir le máithreacha singil. Taispeánann sí smacht láidir ag an Eaglais Chaitliceach na hÉireann ar an mhuintir agus conas a bhí tionchar acu orthu ar daoine in Éirinn
Dúblóga Uamacha
Is éard is dúblóga uamacha ann ná nathanna beaga a bhfuil dhá fhocal iontu agus a bhfuil rím eatarthu de ghnáth. Is féidir an focal céanna a athrá nó athrú beag a bheith i gceist
Deachtóireacht
Foirm rialtais is ea an deachtóireacht, ina bhfuil an gach ní den stát faoi ollsmacht ag ceannaire amháin, an deachtóir. Córas uathlathach agus tiarnasach atá ann, ina bhfuil cumhacht iomlán ag an stát i ngach gné den saol, poiblí agus pearsanta. Chonacthas deachtóirí don chéad uair sa tSean-Róimh, agus tháinig roinnt deachtóirí chun cinn arís ó na 1930idí ar aghaidh
Údarás Craolacháin na hÉireann / An BAI
Is é Údarás Craolacháin na hÉireann nó An BAI rialtóir craolacháin na hÉireann. Tá an BAI mar rialtóir le haghaidh craolacháin poiblí agus tráchtála araon in Éirinn. Bunaíodh an eagraíocht in 2009
Euro
Is é an euro an t-airgeadra i gcás mórchuid de mhuintir na hEorpa
An tAontas Eorpach
Is eagraíocht idirnáisiúnta, pholaitiúil agus eacnamaíochta é an tAontas Eorpach (AE). Tá seacht dtír is fiche ann agus iad ar fad lonnaithe i mór-roinn na hEorpa. Tá daonra de thuairim is 447 milliún aige