2019 Top Ten of Polemic for Geography

Palmdale, California
Cathair i ndeisceart California is ea Palmdale. Tá sí suite i dtuaisceart Chontae Los Angeles. Tá na sléibhte San Gabriel idir Palmdale agus Cathair Los Angeles. Is í an chéad baile neamheagraithe dár tugadh stádas mar chathair di i nGleann Antelope (1962). Sa bhliain 2010 fuarthas 152,750 duine ina gcónaí sa chathair
Droichead Nua
Baile is ea Droichead Nua i gCo. Chill Dara. Le daonra thart ar 20,000 is é Droichead Nua an baile is mó sa chontae
Oireachtas na Gaeilge
Féile chultúrtha is ea an tOireachtas. Is é an aidhm atá leis an Oireachtas ná ealaíona dúchasacha na Éireann a chur chun cinn agus a cheiliúradh trí mheán na Gaeilge—idir amhránaíocht, cheol, rince, scéalaíocht agus drámaíocht
Críocha Mheiriceá
Nebraska
Is stát í Nebraska i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá sé suite sa Mheániarthar, in aice leis lár na tíre
Carraig Phádraig
Is seandaingean agus láthair eaglasta stairiúil í Carraig Phádraig. Tá sí suite ar imeall bhaile Chaisil, i gContae Thiobraid Árann. Níl ach fothracha ann anois, cé gur séadchomhartha náisiúnta í agus tá athchóiriú déanta ag Oifig na nOibreacha Poiblí ar chuid mhaith de na foirgnimh ar an láthair. Tá an baile suite in aice leis an mbóthar náisiúnta ó Bhaile Átha Cliath go Corcaigh, an N8. Baineann an chuid is mó de na foirngimh ar an láthair ón 12ú agus ón 13ú haois, cé go
Fionnghlas
Is bruachbhaile mór i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath é Fionnghlas. Ba shráidbhaile tuaithe é an ceantar go dtí na 1950í nuair a tosaíodh ag tógáil eastáit tithíochta
Gaeilge Mhanann
Teanga Ghaelach a labhraítear in Oileán Mhanann atá i gceist leis an Mhanainnis nó Gaeilge Mhanann. Shíolraigh sí ón Mheán-Ghaeilge ar dtús, agus tá sí cosúil le Gaeilge agus Gaeilge na hAlban. Fuair an cainteoir deireanach dúchais, Ned Maddrell, bás sa bhliain 1974, ach tá athbheochan ar siúl ar an oileán agus líon na gcainteoirí ag dul i méadaíocht. Tá gaelscoil Mhanainnise ann le cúpla bliain anuas áfach, ina n-úsáidtear an teanga mar mheán teagaisc. Baineann rialtas Mhanann
CLG Chontae Bhaile Átha Cliath
Is é Cumann Lúthchleas Gael Chontae Bhaile Átha Cliath an eagraíocht ina imrítear na cluichí Gaelacha atá sa Cumann Lúthchleas Gael i gContae Bhaile Átha Cliath. Is iad peil Ghaelach, iomáint, Peil Ghaelach na mBan agus camógaíocht na cluichí a imrítear sa chontae, ach is é an peil an ceann is coitianta
Cogadh na Naoi mBliana (Éire)
Sa bhliain 1594, thosaigh cogadh, Cogadh na Naoi mBliana nó An Cogadh Naoi mBliana nó Cogadh Naoi mBlian, a mhair ar feadh naoi mbliana. Uaireanta glaotar Réabhlóid Thír Eoghain air nó Cogadh an Dá Aodh, ón cheannaire Aodh Ó Néill, iarla Thír Eoghain, agus Aodh Rua Ó Dónaill, taoiseach Thír Chonaill. Bhí an cogadh idir na nGael agus na Sasanaigh