2018 Top Ten of Polemic for Society

Microsoft
Is é Microsoft an comhlacht bogearraí is mó ar domhan. Tá ceanncheathrú an ollchomhlachta ríomhaireachta in Redmond, Washington, SAM
Peinicillin
Antaibheathach atá sa pheinicillin a dhéanann daoine a chosaint ar ghalair. Frithbheathach a tháirgeann an caonach liath Penicillium is ea é
Volapük
Is teanga shaorga í Volapük nó Volapúicis, a chum an sagart Caitliceach Johann Martin Schleyer idir 1879 agus 1880. De réir Schleyer, d'iarr Dia air i mbrionglóid teanga idirnáisiúnta a chruthú
Ard-Aighne na hÉireann
Is é Ard-Aighne na hÉireann an phríomhchomhairleoir dlí don Rialtas agus príomhoifigeach dlí an Stáit. Bíonn sé ag freastal ar chruinnithe Rialtais. Déanann sé ionadaíocht ar son an Stáit in aon chás dlí a bhaineann leis an Stát. Tá Oifig an Ard-Aighne comhdhéanta de roinnt oifigí éagsúla:Oifig an Ard-Aighne ina bhfuil Abhcóidí Comhairligh don Ard-Aighne Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas a dhréachtaíonn reachtaíocht agus a bhfuil freagrach as athchóiriú an dlí
Asda
Is sraith ollmhargaí é Asda sa Ríocht Aontaithe
Yólais
Ba theanga Anglaice í canúint Fhotharta agus Ó mBairrche, nó an Yólais, a labhraítí i gcuid de Chontae Loch Garman go dtí an naoú haois déag. Ciallaíonn yola 'sean' sa teanga féin. Meascán spéisiúil de theangacha éagsúla atá ann, mar atá; an Meán-Bhéarla, an Phléimeannais, an Ghaeilge, agus eile
Parlaimint na hEorpa
Is í Parlaimint na hEorpa institiúid pharlaiminteach dhírthofa an Aontais Eorpaigh
Dáil Éireann
Is í Dáil Éireann teach íochtarach an Oireachtais, an pharlaimint i bPoblacht na hÉireann. Toghtar go díreach í ar a laghad uair amháin gach cúig bliana leis an gcóras ionadaíocht chionmhar agus an t-Aonvóta Inaistrithe. Is í an chraobh is treise san Oireachtas í, agus i bhfad níos mó cumhachta aici ná mar atá ag an teach uachtarach, Seanad Éireann. In éineacht leis an tSeanad ritheann sí dlíthe a thagann i bhfeidhm má chuireann an tUachtarán a lámh leo, ach is féidir leis an
Daoine gorma
Is é daoine gorma an téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil tréithe fisiciúla comónta acu, ina measc craiceann dorcha
Duine
Is speiceas príomhach atá sa duine nó duine daonna. Homainid atá ann