2018 Top Ten of Conflict for Society

Daoine gorma
Is é daoine gorma an téarma a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil tréithe fisiciúla comónta acu, ina measc craiceann dorcha
Microsoft
Is é Microsoft an comhlacht bogearraí is mó ar domhan. Tá ceanncheathrú an ollchomhlachta ríomhaireachta in Redmond, Washington, SAM
Parlaimint na hEorpa
Is í Parlaimint na hEorpa institiúid pharlaiminteach dhírthofa an Aontais Eorpaigh
Dáil Éireann
Is í Dáil Éireann teach íochtarach an Oireachtais, an pharlaimint i bPoblacht na hÉireann. Toghtar go díreach í ar a laghad uair amháin gach cúig bliana leis an gcóras ionadaíocht chionmhar agus an t-Aonvóta Inaistrithe. Is í an chraobh is treise san Oireachtas í, agus i bhfad níos mó cumhachta aici ná mar atá ag an teach uachtarach, Seanad Éireann. In éineacht leis an tSeanad ritheann sí dlíthe a thagann i bhfeidhm má chuireann an tUachtarán a lámh leo, ach is féidir leis an
Bord na Gaeilge
Eagraíocht stáit i bPoblacht na hÉireann ab ea Bord na Gaeilge a bunaíodh leis an Acht um Bord na Gaeilge i 1978 chun úsáid na Gaeilge mar theanga bheo agus mar ghnáthmheán cumarsáide a chur chun cinn
Duine
Is speiceas príomhach atá sa duine nó duine daonna. Homainid atá ann
Gabha buí
Is éard is gabha buí nó gabha óir uaireanta ann ná gaibhneoir a oibríonn go speisialta le hór agus miotail lómhara eile. Níor athraíodh teicnící an ghabha ó chianaimh. Sa lá atá inniu ann, bíonn gaibhneoirí gann go leor ar an dtalamh. Sa chomhthéacs stairiúil, rinne gabha óir freisin cuacha, cothromáin, trinsiúrí, gréithe maisiúla agus fóinteacha, earraí searmanacha agus reiligiúnacha, ach laghdaigh praghsanna éiritheacha an mhiotail lómhair déantúsaíocht na n-earraí ar mhórchóir
Volapük
Is teanga shaorga í Volapük nó Volapúicis, a chum an sagart Caitliceach Johann Martin Schleyer idir 1879 agus 1880. De réir Schleyer, d'iarr Dia air i mbrionglóid teanga idirnáisiúnta a chruthú
Ard-Aighne na hÉireann
Is é Ard-Aighne na hÉireann an phríomhchomhairleoir dlí don Rialtas agus príomhoifigeach dlí an Stáit. Bíonn sé ag freastal ar chruinnithe Rialtais. Déanann sé ionadaíocht ar son an Stáit in aon chás dlí a bhaineann leis an Stát. Tá Oifig an Ard-Aighne comhdhéanta de roinnt oifigí éagsúla:Oifig an Ard-Aighne ina bhfuil Abhcóidí Comhairligh don Ard-Aighne Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas a dhréachtaíonn reachtaíocht agus a bhfuil freagrach as athchóiriú an dlí
Asda
Is sraith ollmhargaí é Asda sa Ríocht Aontaithe