2015 Top Ten of Polemic for Religion

Ardeaglais Notre Dame
Ardeaglais Chaitliceach atá suite i lár Pháras na Fraince í Notre Dame de Paris .Tá an ardeaglais mheánaoiseach Ghotach ar bhruach an Seine ar cheann de na radharcanna is sainiúla agus is diamhaire i bpríomhchathair na Fraince agus í ar cheann de na láithreacha turasóireachta is mó san Eoraip
Cairdinéal
Is ball de chléir na hEaglaise Caitlicí é Cairdinéal atá ainmnithe mar chomhairleoir pearsanta don Phápa. Tugtar Coláiste na gCairdinéal orthu mar ghrúpa, agus feidhmíonn siad mar chomhairleoirí ar feadh a saoil, nó go dtí go gcuirtear an teideal oinigh ar ceal. Is é an cúram is sollúnta atá orthu ná pápa nua a thoghadh i gcomhthionól, i gcónaí beagnach duine acu féin, nuair a bhíonn an Suí Naofa folamh
Oíche Chiúin
Cumadh an t-amhrán naofa Nollag, Oíche Chiúin ag an teagascóir agus orgánaí Franz Gruber agus an cléireach Joseph Mohr. Casadh é don chéad uair ar 24 Nollaig 1818 in eaglais naomh Nioclás in Oberndorf in Salzburg san Ostair. Is é ceann de na hamhráin naofa Nollag is aitheanta ar domhan é
An Talmúd
Tá againn sa Talmud tráchtaireacht fhairsing ar an Mishnah,. Tá dhá leagan de ar fáil: leagan na Palaistíne ar cuireadh críoch leis timpeall na bliana 400 A.D., agus leagan na Bablóine a críochnaíodh timpeall na bliana 500 A.D
Breith Chríost
Is Féile Chríostaí í Breith Chríost
Salm 23
San 23ú Salm sa Bhíobla Eabhraise / Sean-Tiomna, téacs naofa na Críostaíochta, déanann an scríbhneoir (Dáibhí) cur síos ar Dhia mar a Aoire. Mar an Aoire, cosnóidh Sé, soláthróidh Sé, agus treoróidh Sé sinn, dar leis an údar. Má tá daoine áirid i mbaol ó namhaid láidre, creideann críostaithe go gcosnóidh Dia iad; má táthar i mbaol gorta, cuirfidh Dia go leor bia ar fáil. Síleann críostaithe fosta go seolann agus treoraíonn Dia daoine chuig áit shábháilte, ina mbíonn an
Maois
Fáidh agus reachtóir Eabhrach a bhí i Maois. Deirtear gurbh é Maois a scríobh an Torah. Tá sé an-tábhachtach sa Bhíobla. Dar le scoláirí áirithe áfach, ní raibh ann ach carachtar finscéalaíochta
Aidbhint
Tugtar séasúr na hAidbhinte ar an tréimhse ceithre seachtaine díreach roimh Nollaig. Is tús bliain na hEaglaise an chéad Dhomhnach den Aidbhint in Éirinn. Ciallaíonn an focal ‘Aidbhint’ ‘teacht i ngar
Tríonóid
De réir diageolaíocht go leor eaglaisí Críostaíocha, ina measc an eaglais Chaitliceach Rómhánach, na heaglaisí Ceartchreidmheacha, agus a lán eaglaisí Protastúnacha tá trí phearsa in aon Dia amháin. Is iad seo an tAthair, an Mac agus an Spiorad Naomh
Ceartchreidmheachas
Tar éis bháis Íosa Chríost bhí eaglaisí ag fás ar fud na Meánmhara, an Mheáin Oirthir agus níos faide i gcéin. Ach de réir a chéile tháinig scoilteanna sa Chríostaíocht. I measc na gcinn is tábhachtaí tá an Siosma Mór i 1054, a dhein deighilt idir an Caitliceachas sa domhain thiar, agus an Ceartchreidmheachas sa domhain thoir