2015 Top Ten of Polemic for Mathematics

Uimhir Rómhánach
Sa lá atá inniú ann úsáidtear uimhreacha Araibeacha. Ach bhain na Rómhánaigh usáid as uimhreacha difriúla. Tugadh uimhreacha do litir áirithe:I nó i = 1 V nó v = 5 X nó x = 10 L nó l = 50 C nó c = 100 D nó d = 500 M nó m
Ceathairnín
San ailgéabar, eagar 4 réaduimhir, ordaithe de réir dlíthe áirithe ceaptha. Léirítear na dlíthe ceaptha mar seo: + = agus .(p, q, r, s) =. Shaothraigh an matamaiticeoir Éireannach William Rowan Hamilton an réimse seo matamaitice. Is sampla é d'ailgéabar neamhchomhalartach de bhrí nach bhfuil an t-iolrú malartach. Tugadh an t-ainm ceathairnín ar an ailgéabar seo mar gheall ar an 4 uimhir i ngach ord. Bhain na fisicithe an chuid choimpléascach amach as chun oibriú le veicteoirí
Comhordanáidí polacha
Sa mhatamaitic, bealach chun ionad pointe P a dhéanamh amach óna fhad r ó phol O is ón uillinn idir OP is bunlíne θ. Córas thar a bheith áisiúil is ea é chun cur síos ar ionaid phointí i leith pointe fhosaithe amháin. Mar shampla, is í cothromóid pholach ciorcail a bhfuil a lár ag O is a gha ar fhad a ná r = a. Is í cothromóid pholach an chiorcail trí O, le trastomhas ar an mbunline trí O, r = 2 a cos θ. Is féidir lúba is cuair a scríobh mar chothromóidí éasca i gcomhordanáidí
Uimhir aiceanta
Sa mhatamaitic, is iad na huimhreacha aiceanta ná iad siúd a úsáidtear le haghaidh comhairimh agus le hordú. I ngnáththéarmaíocht mhatamaiticiúil, is iad na focail a úsáidtear sa ghnáthchaint chun "bunuimhreacha" a chomhaireamh, agus is iad na focail a úsáidtear le haghaidh áite nó céime in ord seicheamhach na "horduimhreacha
Geoiméadracht
Brainse den mhatamaitic a dhéanann staidéar ar thréithe cruthanna is spáis, agus an Domhain ar dtús is ea geoiméadracht
Uimhirtheoiric
Staidéar teibí ar an ngaol idir uimhreacha cóimheasta dearfacha is ea uimhirtheoiric. Sampla de na fadhbanna a phléitear is ea an fhadhb seo le Diafantas, matamaiticeoir a mhair i gCathair Alastair go déanach sa 3ú céad RC: faigh 3 uimhir ar uimhir chearnach a suim, agus ar uimhir chearnach suim aon phéire acu
Líne (geoiméadracht)
Sa gheoiméadracht, líne a tharraingítear ionas gurb ionann, má bhíonn na 3 phointe P, Q is R ar an líne, claonadh PQ agus claonadh QR. Sa gheoiméadracht Chairtéiseach, is féidir cothromóid líne dírí a scríobh sa bhfoirm ax + by + c = 0, nó y = - (a/b) x-(c/b) sa chás gur tairisigh iad a, b is c
Éigríoch
Sa mhatamaitic, uimhir níos mó ná aon uimhir eile. Ba é John Wallis (1616-1703), matamaiticeoir Sasanach, an chéad duine a d'úsáid an tsiombail ∞ di. Thaispeáin Cantor is matamaiticeoirí eile sa 19ú-20ú céad castacht choincheap na héigríche, agus iad ag obair ar thacartheoiric. Níos déanaí tugadh uimhreacha atá éigríochta go mór nó éigríochta go beag isteach sa chalcalas
Uimhir chóimheasta
Uimhir chóimheasta is ea gach aon uimhir atá mar líon de dhá shlánuimhir nach ionann an dara cheann acu, , agus náid. Cuirtear na huimhreacha cóimheasta in iúl le
Ailgéabar Boole
Is é ailgéabar Boole an cineál ailgéabair a úsáidtear le réasúnaíochta loighciúla a chur i bhfoirm mhatamaiticiúil, ainmnithe as George Boole