2015 Top Ten of Conflict for Mathematics

Uimhir chóimheasta
Uimhir chóimheasta is ea gach aon uimhir atá mar líon de dhá shlánuimhir nach ionann an dara cheann acu, , agus náid. Cuirtear na huimhreacha cóimheasta in iúl le
Uimhir éagóimheasta
Is uimhir éagóimheasta é aon réaduimhir nach uimhir chóimheasta. Sé sin chun rá, is uimhir éagóimheasta aon uimhir gur féidir scríobh mar deachúil, ach nach féidir scríobh san cruth nuair slánuimhir iad a agus b
Codach
Is é is codach nó frachtal ann ná tacar a fanann 'casta' cé chomh beag agus atá sé. Is tacair féinchosúlta iad go léir. Cialaíonn é sin ná go bhfuil an cuma céanna ar an dtacar iomlán is atá ar aon phíosa beag den tacar. Toisc go bhfuil codaigh casta, chun roinnt dá n-airíonna is tábhachtaí a achoimriú, is maith an rud é roinnt coincheaptha réasúnta simplí a bheith againn. Is é toise tacair ceann de na coincheaptha is tabhachtaí den saghas seo. Tá toise ghraf feidhme slime y = f
Deitéarmanant
Sa mhatamaitic, is éard atá i ndeitéarmanant ná uimhir a fhaightear ó eilimintí maitríse cearnaí. Mar shampla i maitrís 2
Feidhm (matamaitic)
Sa mhatamaitic, comhthiomsaíonn feidhm cainníocht amháin, argóint na feidhme, ar a dtugtar an t-ionchur, le cainníocht eile, luach na feidhme, ar a dtugtar freisin an t-aschur. Sannann feidhm aschur díreach ar cheann amháin do gach ionchur. Deirtear f(x) nó "F de X." D'fhéadfadh an argóint agus an luach bheith ina réaduimhreacha, ach is féidir leo freisin bheith ina n-eilimintí ó aon tacar ar leith. Is sampla simplí d'fheidhm é f(x) = 2x, áit a seasann an x d'aon réaduimhir. Comhthiomsán
Uimhir aiceanta
Sa mhatamaitic, is iad na huimhreacha aiceanta ná iad siúd a úsáidtear le haghaidh comhairimh agus le hordú. I ngnáththéarmaíocht mhatamaiticiúil, is iad na focail a úsáidtear sa ghnáthchaint chun "bunuimhreacha" a chomhaireamh, agus is iad na focail a úsáidtear le haghaidh áite nó céime in ord seicheamhach na "horduimhreacha
Ailgéabar Boole
Is é ailgéabar Boole an cineál ailgéabair a úsáidtear le réasúnaíochta loighciúla a chur i bhfoirm mhatamaiticiúil, ainmnithe as George Boole
Uimhir Rómhánach
Sa lá atá inniú ann úsáidtear uimhreacha Araibeacha. Ach bhain na Rómhánaigh usáid as uimhreacha difriúla. Tugadh uimhreacha do litir áirithe:I nó i = 1 V nó v = 5 X nó x = 10 L nó l = 50 C nó c = 100 D nó d = 500 M nó m
Matamaitic
Áirítear sa mhatamaitic staidéar ar ábhair mar chainníocht (uimhirtheoiric), struchtúr (ailgéabar), spás, (geoiméadracht), agus athrú leanúnach. Cé nach bhfuil aon sainmhíniú uirthi, a ghlactar leis go ginearálta, go neamh-fhoirmiúil, d’fheadfá a rá gurb iad uimhreacha agus cló a hábhar staidéir. Dar leo siúd ar a nglaoitear na foirmiúlaigh, is taighde í de struchtúir teibí atá sainithe go haicsímiteach agus atá bunaithe ar loighic agus ar nodaireacht na matamaitice
Veicteoir
I matamaitic, fisic agus innealtóireacht tá méid agus treo ag veicteoir Eoiclídeach. Is féidir na veicteoirí a shuimiú de réir an dlí de bhreis comhthreomharán. Uaireanta seasann deighleog líne do veicteoir Eoiclídeach. Tá treoir chinnte ag an líne agus ceangail idir pointe A agus pointe B agus tá mar ainm na