2013 Top Ten of Conflict for Society

Palandróm
Is éard is palandróm ann ná focal nó abairt nó bailiúchán siombailí ar féidir an chiall chéanna a bhaint as a léamh bealach amháin nó droim ar ais. Seo ceann sa Bhéarla Was it a cat I saw?. Ceann sa Ghearmáinis ná é seo Sei fein, nie fies – bí go deas, ná bí dána riamh. Tá struchtúr palandróim sna uimhreacha chomh maith, mar shampla,An tAonú hUair Déag, An tAonú Lá Déag, An tAonú Mí
Síceolaíocht
Is í an tsíceolaíocht ná an brainse sin den eolaíocht a bhaineann le aireachtáil, smaoineamh, mothúcháin, agus iompar, agus mar a éiríonn siad as próisis orgánacha agus in imoibriú leis an timpeallacht nádúrtha agus shóisialta
Ardchoimisinéir na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe
Cosnaíonn agus tacaíonn an Oifig an Ardchoimisinéra na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe (UNHCR) dídeanaí arna iarraidh sin ag Rialtas nó na Náisiúin Aontaithe. agus cabhraíonn sé le a bhfilleadh nó athlonnú. Tháinig sé in áit an Eagraíocht Idirnáisiúnta na nDídeanaí
Raidió Teilifís Éireann
Is cuideachta leathstáit é Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) agus is é RTÉ craoltóir seirbhíse na hÉireann agus tá sé ar cheann de na craoltóirí seirbhíse poiblí is sine atá ag feidhmiú ar fud an domhain. Foilsíonn sé liostaí seachtainiúla agus iris stíl mhaireachtála, 'RTÉ Guide'. Maoinítear RTÉ trí tháille ceadúnais teilifíse agus trí fhógraíocht
Coiscéim
Comhlacht foilsitheoireachta de shaothar i nGaeilge amháín, atá lonnaithe in Éirinn, is ea Coiscéim
Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine
Is éard atá i gceist le Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine ná an forógra a bhfuil an tuiscint idirnáisiúnta a bhfuil coincheap na gceart daonna bunaithe air
An Gorta Mór
Is é an Drochshaol nó Gorta Mór na hÉireann an gorta a bhuail Éire ón mbliain 1845 ar aghaidh agus a mharaigh is a ruaig as an tír cupla milliún Éireannach. Tháinig galar dubh – an fungas úd Phytophora infestans – ar na prátaí ar fud na hÉireann, agus bhí formhór na ndaoine bochta i dtuilleamaí an phráta mar bhia, fuair na sluaite acu bás. An t-éag mór seo agus an imirce millteanach a lean é, scrios siad na struchtúir shóisialta a bhí ina gcrann taca don Ghaeilge go dtí sin
An tAontas Eorpach
Is eagraíocht idirnáisiúnta, pholaitiúil agus eacnamaíochta é an tAontas Eorpach (AE). Tá seacht dtír is fiche ann agus iad ar fad lonnaithe i mór-roinn na hEorpa. Tá daonra de thuairim is 447 milliún aige
Microsoft
Is é Microsoft an comhlacht bogearraí is mó ar domhan. Bhunaigh Paul Allen agus Bill Gates é i 1975. Tá bogearraí Microsoft le fáil i bhformhór na ríomhairí pearsanta ar fud an domhain. Is éard is cúis leis sin greim chomh docht sin a bheith ag Microsoft ar mhargadh na gcóras oibriúcháin trí chóras Windows agus trí Microsoft Office go háirithe. Ar na táirgí atá ar fáil tá an próiseálaí focal Microsoft Word, an scarbhileog Microsoft Excel, an pacáiste taispeántais Microsoft
Príosún Mhuinseo
Príosún Éireannach é Príosún Mhuinseo, atá suite i mBaile Phib i mBaile Átha Cliath