2012 Top Ten of Polemic for Religion

An tÚinitéireachas
Mar dhiagacht, creideann an tÚinitéireachas (1673) go bhfuil pearsantacht amháin i nDia, i gcodarsnacht le bhfoirceadal na Tríonóide Tá an tÚinitéireachas, mar ghluaiseacht, bunaithe ar an chreideamh seo, agus, de réir a lucht tacaíochta, is é leagan bunaidh na Críostaíochta é
Vúdú
Is éard atá i gceist leis an vúdú ná reiligiún measctha atá á chleachtadh i Háítí. Is iad na comhábhair a aithnítear air ná creideamh tíre na hAfraice Thiar, go háirithe béaloideas na bpobal Fon agus Ewe; creideamh na nArawak, ar grúpa eitneach bundúchasach Meiriceánach iad; agus an Chríostaíocht Chaitliceach. Cuireadh bun leis an vúdú i Háítí nuair a tugadh Afracánaigh isteach ansin le haghaidh sclábhaíochta. B'éigean dóibh iompú chun an Chaitliceachais, ach san am
Leabharlann an Chreidimh
Tá Leabharlann an Chreidimh suite in mBaile Átha Cliath, ag 74 Cearnóg Mhuirfean
Suíceach
Is éard is Suíceach ann ná duine de lucht leanúna an Shuíceachais. Tháinig an Suíceachas chun cinn sa 16ú haois sa Phuinseáib. Anois is ceann amháin de na mór-reiligiúin é, le lucht leanúna ar fud an domhain
An Spiorad Naomh
Is é an Spiorad Naomh an tríú phearsa den Tríonóid, de réir diageolaíocht go leor eaglaisí Críostaíocha, ina measc an eaglais Chaitliceach Rómhánach, na heaglaisí Ceartchreidmheacha, agus a lán eaglaisí Protastúnacha. Ach is Dia amháin atá in aontas na dtrí phearsain seo
An Hiondúchas
Is éard atá in Hiondúchas ná traidisiún spioradálta aondéitheach oirthearach. Sa lá atá inniu ann is é an tríú creideamh is mó cleachtaithe ar domhain. Is é ceann de na reiligiúin is sine sa domhan. Tá béim ag an Hiondúchas ar Búdachas, Saíceachas agus Seaineachas
An Córan
Is é an Córan, nó an Córán, leabhar naofa an Ioslaim. An urraim a thugtar don Chóran san Ioslam, tá sí cosúil leis an urraim a thugtar d'Íosa sa chreideamh Críostaí. Is é an rud a chreideann an Muslamach fíréanta gurb é an Córan briathar neamhthruaillithe Dé, agus mar sin, tá sé an-tábhachtach téacs an Chórain a chosaint ar gach cineál truailliú. Dá réir sin, ní ghlactar ach leis an gCóran Araibise mar fhíor-leabhar naofa. Rinne Muid Córan Araibise de, ionas go dtuigfeadh
Comhairle na Calcadóine
Is éard a bhí i gceist le Comhairle na Calcadóine ná comhairle éacúiméineach de chuid na hEaglaise Críostaí a tháinig le chéile sa Chalcadóin sa 5ú céad
Claochlú an Tiarna
Ceiliúrtar Claochlú an Tiarna ar an 6 Lúnasa. Luadh é i Matha 17:1–8, Marcas 9:2–8, agus Lúcás 9:28–36
Mahamad
Ba é Muhammad fáidh an Ioslaim. Creideann na Muslamaigh gur nocht Dia a theachtaireacht naofa tríd na fáithe, arbh é Muhammad an duine deireanach acu