2012 Top Ten of Polemic for Health

Dochtúir teaghlaigh
Dochtúir teaghlaigh a thugtar de ghnáth i nGaeilge ar dhochtúir leighis a dhéanann freastal ar gach sórt othar i measc an phobail. Déanann sé nó sí scrúdú ar an duine, agus ordaíonn sé leighis i bhfoirm piollaí nó i bhfoirm eile. Is é a bhíonn i gceist le gnáthdhochtúir
Leigheas sean-aoise
Is éard is leigheas sean-aoise nó geiriaitric ná staidéar ar riachtanais míochaine seandaoine agus soláthar na riachtanas sin. Is é sin an speisialtacht leighis a bhíonn ag plé le diagnóis agus cúram a thabhairt do ghalair éagsúla a bhaineann de dhaoine atá dulta in aois
Druga
Is éard is druga ann ná substaint cheimiceach nó bhithcheimiceach, shaorga nó nádúrtha, agus í in ann tionchar a imirt ar an dóigh a mbíonn an t-orgánach ag obair, má ghlactar isteach sa cholainn é. De réir an tsainmhínithe seo, is féidir dearcadh ar an mbia féin mar dhruga, ach sa ghnáthchaint, tá ciall níos cúinge leis an téarma, agus is é an cineál substaintí a bhíonn i gceist ansin ná cógais, vitimíní, substaintí sícighníomhacha nó sícideileacha agus "drugaí
Raideolaíocht
Is éard is raideolaíocht ann ná speisialtacht leighis a bhaineann úsáid as an íomháú míochaine le diagnóis agus cúram leighis a chur ar fáil do ghalair ar féidir iad a fheiscint leis an íomháú. Baineann raideolaithe usáid as réimse fhorleathan den teicneolaíocht íomháithe le galair a aithint nó a leigheas. Is éard is raideolaíocht idirghabhálach ann ná cleachtadh na ngnáthamh míochaine, íos-ionraidh de ghnáth, le cabhair na dteicneolaíochtaí íomháithe. Is gnách go
Fiseolaíocht daonna
Is éard atá i gceist le fiseolaíocht daonna ná staidéar ar na feidhmeanna do chorp an duine
Liomfóma
Is ailse é an liomfóma, a thosaíonn sa líonra feadán a bhailíonn an limfe, an leacht gan dath a phúscann amach as na fíocháin sa cholainn. Tosaíonn an liomfóma ag fabhrú i limficítí an chóras imdhíonachta
Leoicéime
Is éard is leoicéime ann ná galar fola nó smeara a chuireann na fuilchealla - na cinn bhána ach go háirithe - ag dul i bhflúirse ar dhóigh neamhnormálta. Ní haon ghalar amháin í an leoicéime ach speictream leathan de ghalair
Gaistríteas
Athlasadh i líneáil an ghoile is ea Gaistríteas, de thoradh greannaitheoirí cosúil le halcól, caitheamh toitíní, bia spíosraithe, nó ábhair atá láidir aigéadach mar aspairín. Déanann siad paistí athlasta, a chuireann fuil uaireanta. Tagann pianta sa bholg uachtarach dá bharr, masmas is urlacan. Le síorghreannú, bíonn an gaistríteas ainsealach agus is féidir go dtarlóidh tanú i líneáil an ghoile, fiú othrais
Heipitíteas C
Is galar ionfhabhtaíoch atá i heipitíteas C ina gcuireann an víreas heipitíteas C as don ae. Is minic nach mbíonn siomptóim ag dul leis an ngalar, ach nuair is ann dó feadh achair, is féidir le coilm an ae (fiobróis) forbairt ann, agus tig leis seo athrú ina chiorróis a thagann chun solais tar éis roinnt mhaith blianta, de ghnáth. I roinnt cásanna, cúiseoidh an chiorróis cliseadh an ae nó aimhréidheanna eile, ina measc; ailse an ae, is varices éasafagacha nó gastracha
Síciatracht
Is é atá sa síciatracht ná an chraobh den leigheas a bhaineann leis an meabhar agus le galar meabhar nó galar intinne