2012 Top Ten of Conflict for Society

Parlaimint
Is éard atá i bParlaimint ná fóram díospóireachta agus rialtais náisiúnta do bhaill tofa, a sheasann ina n-ionadaithe do phobal an náisiúin
Leanbh
Is é is leanbh ann ná duine an-óg, ábhar fir nó mná, nach bhfuil cuma an duine fhásta ag teacht air go fóill. Nuair a thosóidh an páiste ag teacht in inmhe fir nó mná, ní ghlacfar leis a thuilleadh gur páiste atá ann, agus tabharfar déagóir air
Disney
Is é The Walt Disney Company nó Disney mar a thugtar air de ghnáth, ceann de na comhlachtaí siamsaíochta agus meáin is mó ar domhan. Tá sé liostaithe ar Stocmhargadh Nua Eabhrac. Bunaíodh é ar 16 Deireadh Fómhair, 1923 ag na deartháireacha Walt agus Roy Disney mar stiúideo beochana beag. Is ceann de na stiúideonna is mó i Hollywood an lae inniu é agus tá aon pháirc téama déag, dhá pháirc uisce agus líonraí teilifíse éagsúla acu, an American Broadcasting Company nó ABC ina measc
Na Náisiúin Aontaithe
Bunaíodh Eagraíocht na Náisiún Aontaithe sa bhliain 1945. Fóram is ea na Náisiúin Aontaithe inar féidir leis na 193 ballstát ceisteanna deacra a ardú agus a phlé, fadhbanna cogaidh agus síochána ina measc. Chomh maith leis an tsíocháin agus an tslándáil a chothú ar domhan, cosnaíonn Eagraíocht na Náisiún Aontaithe cearta an duine, tugann sí cabhair dhaonnúil, cuireann sí an fhorbairt inbhuanaithe chun cinn agus seasann sí leis an dlí idirnáisiúnta
Penneys
Is miondíoltóir é Penneys atá ag feidhmiú in Éirinn, i Sasana agus sa Spáinn
Daonlathas
Ciallaíonn an focal Daonlathas as Gréigis "riail an phobail". Is córas rialaithe a thagann chugainn ó na cathairstáit sa tSean-Ghréig
Idirnáisiúntas Sóisialach
Is éard atá san Idirnáisiúntas Sóisialach ná eagraíocht idirnáisiúnta de pháirtithe polaitíochta a sheasann don daonlathas sóisialach agus don tsóisialachas daonlathach. Tá foireann rúnaíochta an Idirnáisiúntais lonnaithe i Londain. I measc a chuid ballpháirtithe tá Páirtí Lucht Oibre na Breataine Móire, Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre, Páirtí Lucht Oibre Phoblacht na hÉireann, Páirtí Sóisialta Daonlathach na Gearmáine, Sóisialaigh Dhaonlathacha na Stát
An Araibis
Is í an Araibis an ceann is mó cainteoirí dúchais de na teangacha Seimíteacha
Gramadach na Gaeilge
Tá an léargas thíos bunaithe ar Ghramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil agus leabhair eile
Teanga (cumarsáid)
Maraon le aon choincheap casta, is deacair teanga a shainmhíniú go beacht; d´aontódh formhór na saineolaithe, ámh, gur córas aithrise agus cur in iúl é, a bhaineann feidhm as samhlú, maraon le meafar, agus saghas éigin gramadaí loighciúil. Baineann a lán teangacha feidhm as comharthaí, fuaimeanna, siombail, nó focail, agus cur in iúl coincheapa, tuairimí, bríonna, agus smaointe mar chuspóir acu, cé go dtagann ceist an neamhchruinnis sa teangeolaíocht chun tosaigh nuair a dhéantar