2011 Top Ten of Polemic for Technology

TeX
Is córas clóchuradóireachta é TeX. Donald Knuth a scríobh an chuid is mó de. Is bogearra saor é
Cis
Is soitheach déanta de caolach í cis. Castar agus ceanglaítear beangáin timpeall a chéile chun cis a dhéanamh. Déantar creatlach ar dtús agus ansin castar beangáin eile timpeall an gcreatlach
Bogearraí mailíseacha
Is éard atá i gceist le bogearraí mailíseacha ná ríomhchláir a thagann isteach ón Idirlíon le seadú a dhéanamh i ríomhaire an úsáideora i nganfhios dó. Sa ghnáthchaint, is minic a thugtar "víreas" ar gach sórt bogearraí mailíseacha, ach le fírinne, is iomaí cineál eile atá ann, mar shampla:Péisteanna ríomhaire. Is éard atá i gceist le péist ríomhaire ná ríomhchlár atá á iomadú féin agus ag fágáil cóipeanna de féin ar fud an chórais. Ní greamaíonn na péisteanna d
Ilmheáin
Ciallaíonn ilmheáin meascán de mheáin éagsúla ar nós:téacs íomhá fuaim beochan
Seasmhacht amhairc
Braitheann éifeacht gach uile caighdeán a chuireann pictiúir ag bogadh ar feinimeán ar a thugtar seasmhacht amhairc – tréimhse moille i bhfreagairt na súile do radharcanna, rud a fhágann íomhánna breise ar an tsúil. Má léirítear seicheamh d’íomhánna socra ag ráta sách scioptha, thar teorainn ar a thugtar an mhinicíocht chónasctha, airítear radharc leanúnach seachas na híomhánna aonaracha
Feidhmchlár
Sa ríomhaireacht, tugtar féidhmchlár ar saghas ríomhchlár bogearraí a úsáidtear chun tasc sonrach éigin a dhéanamh don úsáideoir le húsáid ríomhaire, m.sh. próiseáil focal, brabhsálaí idirlín nó cuntasaíocht. Tá codarsnacht ann le bogearraí córais, a úsáidtear chun cumhachtaí an ríomhaire a chomhcheangal, agus nach úsáidtear de ghnáth chun taisc a dhéanamh don úsáideoir féin. Is féidir idirdhealú a dhéanamh idir feidhmchláir le h-aghaidh úsáid phearsanta ar nós an
XHTML
Is teanga mharcála í an Teanga Inbhreisithe Mharcála Hipirtéacs, nó XHTML, a úsaideann doimhneacht HTML ach a chloíonn le sintéis XML. Tar éis an leagan HTML 4.0, ní bheidh níos mó leaganacha ar fáil. Tá úsáid HTML ar leathanaigh Idirlín á athchur le XHTML, is é sin cáipéis HTML scríofa mar fheidhmchlár XML 1.0. Tá dhá leagan den XHTML ar fáil faoi láthair, 1.0 agus 1.1
Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne
Is éard is Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne ann ná cineál Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne a chuireann in iúl cá bhfuil acmhainn áirithe le fáil agus conas is féidir teacht ar an acmhainn sin. Sa ghnáthchaint, is minic a thugtar URL ar an seoladh gréasáin, cé go bhfuil an úsáid sin beagáinín mícheart
Mac OS
Seasann Mac OS do Macintosh Operating System, córas oibriúcháin ó Apple Computer le haghaidh a líne ríomhairí Macintosh. Tháinig sé amach don chéad uair i 1984
Inneall turba-scairde
Is iad na scairdinnill is simplí agus is sine iad na hinnill turba-scairde. D'fhorbair an bheirt innealtóir éagsúil, Frank Whittle i Sasana agus Hans von Ohain san Ghearmáin an coincheap, neamhspleách óna chéile, sna tríochaidí