2011 Top Ten of Polemic for Society

Conradh Maastricht
Síníodh an Conradh ar an Aontas Eorpach nó Conradh Maastricht ar an 7 Feabhra 1992 i Maastricht na hÍsiltíre. Cuireadh an Conradh i bhfeidhm ar an 1 Samhain 1993. Leis an gconradh seo, bunaíodh an tAontas Eorpach, agus cruthaíodh an euro mar thoradh air. Tugadh stádas foirmiúil don Chomhairle Eorpach, a chuireann dlús agus treoirlínte polaitiúla d'fhorbairt an Aontais
Crannchur Náisiúnta
Is crannchur in Éirinn é an Crannchur Náisiúnta
Francbhéarla
Is é is francbhéarla ann ná teanga atá in úsáid mar theanga ghnáthchumarsáide ag daoine nach bhfuil sí ó dhúchas acu, cosúil leis an dóigh a n-úsáidtear an Béarla inniu sa chuid is mó den domhan. Tá an téarma féin bunaithe ar lingua franca, an meascán d'fhocail Iodáilise, Tuircise, Fhraincise, Pheirsise, Ghréigise agus Araibise a bhí á labhairt ag taidhleoirí agus ag tráchtálaithe na Meánmhara sna Meánaoiseanna. Ón am sin i leith, fairsingíodh an téarma ar na teangacha eile
Banc Angla-Éireannach
Ba bhanc Éireannach é Banc Angla-Éireannach. Bhí ceannáras an bhainc lonnaithe i mBaile Átha Cliath
Conradh Liospóin
Is conradh Eorpach é Conradh Liospóin. Shínigh ballstáit an AE é i bpríomhchathair na Portaingéile ar an 13 Nollaig 2007. Ghlac muintir na hÉireann le Conradh Liospóin ar an 2 Deireadh Fómhair 2008 agus iad ag vótáil don dara huair
Belfield FM
Is stáisiún raidió mac léinn é Belfield FM a chraolann as an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ar líne agus ar FM ar feadh tréimhsí áirithe gach bliain. Le cabhair ó Bhord na Gaeilge UCD agus muintir na scéime bíonn an Ghaeilge le cloisteáil i mBelfieldFM go minic. Craolann an stáisiún roinnt clár i nGaeilge gach seachtain, faoi réimse leathan ábhar, cosúil le spórt, ceol, siamsaíocht. Déanann na cláir sin poiblíocht ar son na n-imeachtaí ar champas agus déanann siad
An Tocáiris
Teanga Ind-Eorpach í an Tocáiris, nó, le bheith beacht, dhá theanga a bhfuil gaol dlúth acu le chéile agus a bhíodh á labhairt i lár na hÁise, in Imchuach Tarin, áit a bhfuil réigiún féinrialaitheach Xinjiang in Iarthar na Síne inniu. Ba é Marc Aurel Stein, taiscéalaí Ungárach a bhain amach saoránacht na Ríochta Aontaithe, an chéad duine a tháinig trasna ar iarsmaí na Tocáirise, agus é ag déanamh taistil i bhFásach Taklamakan i dtús na fichiú haoise
Parlaimint na hEorpa
Is í Parlaimint na hEorpa institiúid pharlaiminteach dhírthofa an Aontais Eorpaigh
Ollscoil Humboldt Bheirlín
Is í Ollscoil Humboldt Bherlín an ollscoil is sine i mBeirlín. Bhunaigh an leasaitheoir oideachais agus teangeolaí ón bPrúis, Wilhelm von Humbolt í, sa bhliain 1810, leis an teideal 'Universität zu Berlin' Gaeilge: Ollscoil Bheirlín
Codladh
Staid neamhaireachtálach is ea codladh ina léiríonn duine mothálacht an-bheag don domhan seachtrach. Tá an néarchóras neamhghníomhach, na súile dúnta agus an comhfhios curtha ar fionraí