2011 Top Ten of Conflict for Technology

Cis
Is soitheach déanta de caolach í cis. Castar agus ceanglaítear beangáin timpeall a chéile chun cis a dhéanamh. Déantar creatlach ar dtús agus ansin castar beangáin eile timpeall an gcreatlach
Vicipéid
Ciclipéid, ghréasán-bhunaithe, ilteangach, is ea an Vicipéid agus tá an méid a bhfuil inti ar fáil saor in aisce do phobal na cruinne. Tá sí scríofa ag an bpobal don phobal agus tá duine ar bith in ann í a athrú ach teacht a bheith aige ar an Idirlíon. Is iomaí Vicipéid atá ann agus Vicipéid an Bhéarla, Vicipéid na Fraincise agus Vicipéid na Gaeilge ina measc
Teicneolaíocht
Craobhacha den eolaíocht a bhfuil feidhmeanna fóinteacha ag baint leo
Bogearraí mailíseacha
Is éard atá i gceist le bogearraí mailíseacha ná ríomhchláir a thagann isteach ón Idirlíon le seadú a dhéanamh i ríomhaire an úsáideora i nganfhios dó. Sa ghnáthchaint, is minic a thugtar "víreas" ar gach sórt bogearraí mailíseacha, ach le fírinne, is iomaí cineál eile atá ann, mar shampla:Péisteanna ríomhaire. Is éard atá i gceist le péist ríomhaire ná ríomhchlár atá á iomadú féin agus ag fágáil cóipeanna de féin ar fud an chórais. Ní greamaíonn na péisteanna d
Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne
Is éard is Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne ann ná cineál Aitheantóir Aonfhoirmeach Acmhainne a chuireann in iúl cá bhfuil acmhainn áirithe le fáil agus conas is féidir teacht ar an acmhainn sin. Sa ghnáthchaint, is minic a thugtar URL ar an seoladh gréasáin, cé go bhfuil an úsáid sin beagáinín mícheart
Innealtóireacht
Is éard atá i gceist le innealtóireacht ná feidhmiú eolas teicniúil chun fadhbanna daonna a reáchtáil. Síolraíonn an focal ón bhfréamh Laidine ingeniosus, a chiallaíonn "oilte". Is é "innleadaireachd" leagan an fhocail seo i nGaeilge na hAlban ar innealtóireacht
Feidhmchlár
Sa ríomhaireacht, tugtar féidhmchlár ar saghas ríomhchlár bogearraí a úsáidtear chun tasc sonrach éigin a dhéanamh don úsáideoir le húsáid ríomhaire, m.sh. próiseáil focal, brabhsálaí idirlín nó cuntasaíocht. Tá codarsnacht ann le bogearraí córais, a úsáidtear chun cumhachtaí an ríomhaire a chomhcheangal, agus nach úsáidtear de ghnáth chun taisc a dhéanamh don úsáideoir féin. Is féidir idirdhealú a dhéanamh idir feidhmchláir le h-aghaidh úsáid phearsanta ar nós an
Hipirtéacs
Is modh i ríomhaireacht é hipirtéacs le haghaidh cáipéisí a chur ar fáil agus nascanna agus cros-tagairtí a chruthú eatarthu. Ba é bunú an Idirghréasáin Domhanda ag Tim Berners-Lee, a bhí ag obair mar eolaí i CERN, i 1990, an chéad úsáid chóras hipirtéacs a bhain clú amach i mbéal an phobail
Ríomheolaíocht
Tugtar ríomheolaíocht ar ábhair éagsúla a bhaineann leis an ríomhaireacht - mar shampla, anailís teibí ar algartaim, gramadaigh foirmiúla, agus ábhair ar nós teangacha ríomhchlárúcháin, dearadh ríomhchláir, bogearraí agus crua-earraí ríomhaire
Oracle (bunachar sonraí)
Tugtar Oracle ar an gcóras bainistíochta bunachar sonraí (CBBS) atá forbartha thar na blianta ag an gcomhhlacht Oracle Corporation. Tá Oracle dírithe ar mhargadh na gcomhlachtaí meánacha/móra a bhíonn ag brath go mór ar a gcuid bunachair shonraí