2010 Top Ten of Polemic for Society

Ceadúnas GNU do Dhoiciméadú Saor
Is éard is an Ceadúnas GNU do Dhoiciméadú Saor ná ceann de na ceadúnais is coitianta don ábhar saor. Is macadamhail é leis an gCeadúnas Ginearálta Poiblí GNU, a bhaineann le ábhar oscailte. Foilsithe ag an Free Software Foundation é, an grúpa a stiúrann an tionscadal GNU
Stair
Cur síos ar an saol atá caite, agus ciall a bhaint aisti, atá i gceist le stair. Is ón Fhraincis "Histoire" a tháinig an focal go Gaeilge, agus tá a bhunús sa bhfocal Gréigise ἱστορία, historia, a chiallaíonn eolas a fuarthas trí imscrúdú. Is féidir stair réigiúin leathain agus cultúir ar fad a chur síos agus staidéar a dhéanamh orthu, nó is féidir dian-staidéar a dhéanamh ar thír, ar bhaile, ar dhuine, nó ar cheird nó aon gné eile den saol thar am
Teangacha Slavacha
Foghrúpa de chuid na dteangacha Ind-Eorpacha iad na teangacha Slavacha. Tá gaol sách dlúth ag na teangacha seo go léir le chéile, rud atá so-aitheanta ag aon duine a bhfuil salacharaíl éigin i gceann de na teangacha seo aige - is é sin, ní chaithfidh sé a bheith ina theangeolaí oilte
Telefónica O2 Ireland
Is é Telefónica O2 Ireland nó O2 an fochuideachta Éireannach den chomhlacht ilnáisiúnta teileachumarsáide Telefónica (atá brandaithe mar O2) Tá a cheanncheathrú lonnaithe i mBaile Atha Cliath. Tá 43.5% den mhargadh acu nó 1.6m custaiméirí in Éirinn
Foinse
Tá an alt seo bunaithe ar an Nuachtan 'Foinse'. I gcóir túsphointe abhainn, téigh go Foinse (abhainn
Air Southwest
Is aerlíne é Air Southwest a bunaíodh i 2003 nuair a chuir British Airways stad le eitiltí idir Londain agus Iardheisceart Shasana. Tá a gceannceathrú in Aber Plymm (Plymouth), Sasana. Eitlíonn siad ó Tewynn Pleustri (Newquay), Corn na Breataine freisin
Dunnes
Is sreang ollmhargaí í Dunnes nó Dunnes Stores i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann, agus tá cúpla ollmhargadh aici sa Bhreatain agus sa Spáinn. Tá an tsraith ar an gceann is mó den saghas sin in Éirinn, go hairithe ós sa tír sin a bunaíodh í, agus díolann sí éadaí, earraí baile agus bia
IBM
Is comhlacht ríomhaireachta é International Business Machines, nó IBM mar a thugtar air de ghnáth. Déantúsaíonn agus díolann an comhlacht crua-earraí ríomhaireachta, bogearraí, agus seirbhísí comhairleacha. Faoi seo soláthraíonn IBM bainistíocht áiseanna chun seirbhísí tacaíochta a thabhairt do chomhlachtaí eile maidir le forbairt is feidhmeanna na ríomhaireachta
An tAontas Eorpach
Is eagraíocht idirnáisiúnta, pholaitiúil agus eacnamaíochta é an tAontas Eorpach (AE). Tá seacht dtír is fiche ann agus iad ar fad lonnaithe i mór-roinn na hEorpa. Tá daonra de thuairim is 447 milliún aige
Briogáidire-ghinearál
Is maor le céim ard i slua é Briogáidire-ghinearál nó Briogáidireghinearál [fíoras?]. Is é an duine atá i gceannas ar dhrong i slua. Bíonn an chéim seo ag ardmhaor i sluaite agus de ghnáth is é an chéim is ísle sna chéimeanna ardmhaor