2010 Top Ten of Polemic for History

Díscaoileadh na Mainistreacha
B'ionann Díscaoileadh na Mainistreacha nó Cur faoi Chois na Mainistreacha, agus an próiseas foirmiúil idir 1536 agus 1541 trínar chuir rí Shasana, Anraí VIII, deireadh le pobail na manach i Sasana, sa Bhreatain Bheag agus sa chuid sin d'Éirinn a bhí faoi smacht na corónach ag an am sin, chomh maith lena maoin a choigistiú. Bronnadh an t-údarás air chuige seo leis an Acht Ardcheannais a rith an Pharlaimint sa bhliain 1534, rud a chiallaigh go raibh Anraí mar Cheann Ardcheannasach na hEaglaise
Cogadh na Saoirse (Éire)
Tugtar Cogadh na Saoirse, 21 Eanáir 1919 - 11 Iúil 1921, ar an treallchogadh idir Rialtas na Breataine in Éirinn agus Óglaigh na hÉireann, a bhí faoi smacht na Chéad Dála. Parlaimint neamhspleách a bhí ann, agus í curtha i dtoll le chéile as feisirí Éireannacha a vótáladh isteach in olltoghchán Westminster sa bhliain 1918, an tromlach acu a thoiligh le dul ar an Dáil mar theachtaí
Plean Schlieffen
Is éard a bhí i gceist le Plean Schlieffen ná plean slógtha Arm Impiriúil na Gearmáine a bhí dréachtaithe ag Alfred von Schlieffen, Marascal Machaire a bhí ina Cheann Foirne ar Arm na Gearmáine sna blianta 1891-1905. Is é an rún a bhí ag Schlieffen leis an bplean ná a chinntiú nach dtógfadh sé mórán dua ná ama ar an Arm an Fhrainc a chloí
Saorstát Éireann
Is é Saorstát Éireann an stát a bunaíodh i sé chontae fichead na hÉireann, ar an 6 Nollaig 1922, i ndiaidh shíniú an Chonartha Angla-Éireannaigh. Mhair an Saorstát go dtí gur tháinig Bunreacht na hÉireann i bhfeidhm sa bhliain 1937
Cogadh Saoirse na hAilgéire
Ba cheann de na cogaí díchóilínithe ba thábhachtaí agus ba chasta é Cogadh Saoirse na hAilgéire (1954–62). Ní raibh na Francaigh cinnte céard le déanamh san Ailgéir sa tréimhse seo. Bhí thart ar mhilliúin coilíneach Eorpach ina gcónaí san Ailgéir. Bhí an t-achrann chomh dona sin gur bheag nach raibh cogadh cathartha sa bhFrainc
Leopold I, An tImpire Naofa Rómhánach
Bhí Leopold I,, mar Impire den Impireacht Rómhánach Naofa. Bhí sé ina rí na hUngáire, na Bóihéime agus na Cróite. Bhí sé mar an dara mac de Ferdinand III agus (chéad) bean chéile Ferdinand Maria Anna ón Spáinn. Bhí sé mar impire i rith cogaidh in aigheadh impireacht Ottamán, agus An Fhrainc
Réabhlóid na Fraince
B'eachtra agus tréimhse an-tábhachtach í Réabhlóid na Fraince (1789-1799) i stair na Fraince agus stair na hEorpa ó thaobh na polaitíochta agus ó thaobh an tsochaí
Uileloscadh
Is é an tUileloscadh an t-ollscriosadh a rinne na Naitsithe ar na Giúdaigh, na Romaigh agus grúpaí áirithe eile, le linn an Dara Cogadh Domhanda. Bhí an frith-Ghiúdachas i gcroílár na hidé-eolaíochta Naitsíche ón tús, agus d'fhógair Adolf Hitler ina leabhar Mo Chath Féin go mbeadh an Ghearmáin ábalta an Chéad Chogadh Domhanda a ghnóthú, ach na "naimhde inmheánacha" a mharú le gás. An té a ghlacfadh an leabhar i ndáiríre, bheadh sé in ann, mar sin, an tUileloscadh a thuar roimh ré
Cogadh na Rósanna
Ba shraith cogaí cathartha i Sasana na meánaoiseanna é Cogadh na Rósanna (1455–1489). Bhí coimhlint idir Teaghlach Lancaster agus Teaghlach Eabhrac le haghaidh choróin Shasana. Shíolraigh an dá dhream ó Éadbhard III Shasana agus ó theaghlach na bPlantaigíneach. Tháinig deireadh leis nuair a tháinig Anraí Túdar i gcoróin
Gascogne
Ba phrionsacht í an Ghascogne sna Lúth-Mheánaoiseanna in iardheisceart na Fraince