2010 Top Ten of Conflict for Society

Stair
Cur síos ar an saol atá caite, agus ciall a bhaint aisti, atá i gceist le stair. Is ón Fhraincis "Histoire" a tháinig an focal go Gaeilge, agus tá a bhunús sa bhfocal Gréigise ἱστορία, historia, a chiallaíonn eolas a fuarthas trí imscrúdú. Is féidir stair réigiúin leathain agus cultúir ar fad a chur síos agus staidéar a dhéanamh orthu, nó is féidir dian-staidéar a dhéanamh ar thír, ar bhaile, ar dhuine, nó ar cheird nó aon gné eile den saol thar am
An tAontas Eorpach
Is eagraíocht idirnáisiúnta, pholaitiúil agus eacnamaíochta é an tAontas Eorpach (AE). Tá seacht dtír is fiche ann agus iad ar fad lonnaithe i mór-roinn na hEorpa. Tá daonra de thuairim is 447 milliún aige
Ceadúnas GNU do Dhoiciméadú Saor
Is éard is an Ceadúnas GNU do Dhoiciméadú Saor ná ceann de na ceadúnais is coitianta don ábhar saor. Is macadamhail é leis an gCeadúnas Ginearálta Poiblí GNU, a bhaineann le ábhar oscailte. Foilsithe ag an Free Software Foundation é, an grúpa a stiúrann an tionscadal GNU
Teangacha Slavacha
Foghrúpa de chuid na dteangacha Ind-Eorpacha iad na teangacha Slavacha. Tá gaol sách dlúth ag na teangacha seo go léir le chéile, rud atá so-aitheanta ag aon duine a bhfuil salacharaíl éigin i gceann de na teangacha seo aige - is é sin, ní chaithfidh sé a bheith ina theangeolaí oilte
IBM
Is comhlacht ríomhaireachta é International Business Machines, nó IBM mar a thugtar air de ghnáth. Déantúsaíonn agus díolann an comhlacht crua-earraí ríomhaireachta, bogearraí, agus seirbhísí comhairleacha. Faoi seo soláthraíonn IBM bainistíocht áiseanna chun seirbhísí tacaíochta a thabhairt do chomhlachtaí eile maidir le forbairt is feidhmeanna na ríomhaireachta
Foinse
Tá an alt seo bunaithe ar an Nuachtan 'Foinse'. I gcóir túsphointe abhainn, téigh go Foinse (abhainn
In Utero (albam)
Is é In Utero an ceathrú halbam ón bhanna rac-cheoil Mheiriceánaigh Nirvana. Tar éis an cháil mhór a bhaineadar amach leis an albam Nevermind, bhí sé de sprioc acu filleadh ar a bhfréamhacha punc-rac. Mar sin d'eisigh siad ceirnín a bhí i bhfad níos callánaí, níos casta agus míshlachtmhaire
Na Náisiúin Aontaithe
Bunaíodh Eagraíocht na Náisiún Aontaithe sa bhliain 1945. Fóram is ea na Náisiúin Aontaithe inar féidir leis na 193 ballstát ceisteanna deacra a ardú agus a phlé, fadhbanna cogaidh agus síochána ina measc. Chomh maith leis an tsíocháin agus an tslándáil a chothú ar domhan, cosnaíonn Eagraíocht na Náisiún Aontaithe cearta an duine, tugann sí cabhair dhaonnúil, cuireann sí an fhorbairt inbhuanaithe chun cinn agus seasann sí leis an dlí idirnáisiúnta
Seandálaíocht
Staidéar ar iarsmaí an ama a chuaigh thart is ea an tseandálaíocht. Ba iad na Gréagaigh a bheartaigh ar dtús í agus thug siad “seanstaidéar” uirthi: "αρχαιολογία
The Irish Times
Nuachtán mórbhileoige Éireannach is ea The Irish Times a bunaíodh ar an 29 Márta 1859. Kevin O'Sullivan an t-eagarthóir reatha - tháinig sé i gcomharbas ar Geraldine Kennedy a roghnaíodh tar éis Conor Brady sa bhliain 2002