2008 Top Ten of Polemic for Society

Eacnamaíocht
Is brainse den eolaíocht shóisialta í an eacnamaíocht a bhaineann le cúrsaí an gheilleagair. Tagann an focal ón nGréigis. Thug an staraí Thomas Carlyle "an eolaíocht ghruama" uirthi sa naoú chéad déag
Bunreacht na hÉireann
Is éard atá i gceist le Bunreacht na hÉireann nó bundlíthe na hÉireann. Bunaíodh an stát ina dhaonlathas ionadaíochta nuair a glacadh an bunreacht tar éis reifrinn ar 1 Iúil 1937. Tháinig sé i bhfeidhm ar 29 Nollaig 1937, agus ní ceadmhach é a athrú arís ach amháin trí reifreann eile ina mbeidh cead vótála ag gach saoránach de chuid na hÉireann. Ní ceadmhach aon dlí a rith sa tír nach dtagann leis an mBunreacht. Tháinig an Bunreacht atá ann faoi láthair i gcomharbacht ar
Socheolaíocht
Ciallaíonn socheolaíocht staidéar ar an tsochaí. Is í an tsocheolaíocht an staidéar léannta ar an tsochaí. Ceann de na heolaíochtaí sóisialta atá ann, agus is minic nach n-aithnítear difríocht ar bith idir an dá choincheap sin “socheolaíocht” agus “eolaíocht shóisialta”. Téann na socheolaithe i dtuilleamaí modhanna éagsúla oibre leis an tsochaí a thaighde mar atá sí agus le tátail anailiseacha a bhaint as a gcuid breathnuithe eimpíreacha chun tuiscint chuimsitheach a
Náisiúnachas in Éirinn
Is iad na Náisiúnaí in Éirinn daoine a mhaith Tuaisceart Éireann a bheith an tír chéanna le Poblacht na hÉireann. Tá scoilt eatharthu agus na Poblachtaí. Glacann na Poblachtaithe le húsáid an firéigean chun a aidhm a baint amach, b'fhearr leis na náisiúnaí meáin síochánacha a úsáid. I dTuaisceart Éireann, is iad Sinn Féin agus an SDLP na príomhpáirtí náisúnach. Ach, tá stair fada ag Sinn Féin i gcuideachta an IRA, agus an taobh paraimíleatach. Deirtear go bhfuil siad ag
Vodafone
Is comhlacht teileachumarsáide é Vodafone lena cheanncheathrú in Newbury, Sasana. Tagann an t-ainm ó na focail voice data fone. Is é an comhlacht teileachumarsáide is mó ar domhan é de réir an láimhdeachais de. Cheannaigh Vodafone an grúpa Eircell in Éirinn sa bhliain 2001 roimh an branda a athrú go Vodafone Ireland plc
Dlí
Riail nó roinnt rialacha is ea an Dlí nó an Reacht, é á chur i bhfeidhm ag na cúirteanna agus ag dul i bhfeidhm ar rialú stáit, ar an gcaidreamh idir forais an rialtais agus géillsinigh an stáit, agus ar an gcaidreamh atá ag géillsinigh ar a chéile
Ardchoimisinéir na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe
Cosnaíonn agus tacaíonn an Oifig an Ardchoimisinéra na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe (UNHCR) dídeanaí arna iarraidh sin ag Rialtas nó na Náisiúin Aontaithe. agus cabhraíonn sé le a bhfilleadh nó athlonnú. Tháinig sé in áit an Eagraíocht Idirnáisiúnta na nDídeanaí
Walmart
Comhlacht miondíola Meiriceánach is ea Wal-Mart Stores, Inc., nó Walmart, a reachtálann slabhra siopaí lascaine móra ilranna agus siopaí trádstórais. Is é an comhlacht is mó ar domhan é
CERN
Is é CERN an Eagraíocht Eorpach le haghaidh Taighde Núicléach, an saotharlann le haghaidh taighde fisic chaithníní is mó ar domhan, suite ar an dteorainn idir an Fhrainc is an Eilvéis, taobh thiar ón Ghinéiv
Antraipeolaíocht
Is éard atá san antraipeolaíocht staidéar a dhéanamh ar dhaoine, ar a mbunús, ar a gcuid foras, ar a dtréithe fisiciúla, ar a nósanna reiligiúnda agus sóisialta agus mar sin de. Is fada nós ag antraipeolaithe ón Iarthar taighde a dhéanamh ar phobail iargúlta san Afraic, san Astráil, san Aigéan Ciúin agus in áiteanna nach iad, ach tuigtear anois gur féidir a leithéid de staidéar a dhéanamh ar an gcine daonna in áit ar bith. Ón nGréigis a thagann an bunfhocal anthropos, focal a