2008 Top Ten of Conflict for Culture

An Ghaeilge
Is ceann de na teangacha Ceilteacha í an Ghaeilge, agus ceann den dtrí cinn de theangacha Ceilteacha ar a dtugtar na teangacha Gaelacha go háirithe. Labhraítear in Éirinn go príomha í, ach tá cainteoirí Gaeilge ina gcónaí in áiteanna eile ar fud an domhain
Is é "⁊" an síniú Gaeilge don focal "agus
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Is ollscoil atá suite i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath í Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath nó OCBÁC. Freastlaíonn thart ar 10,000 mac léinn uirthi. Is é uachtarán na h-ollscoile ná an tOllamh Ferdinand von Prondzyski. Bunaíodh an ollscoil i 1980 faoin ainm An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Baile Átha Cliath nó National Institute for Higher Education, Dublin (NIHE) as Béarla, mar chuid den Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, in éineacht le hinstitiúd eile i Luimneach. Tugadh stádas
Sacar
Cineál spóirt é an sacar nó peil ina bhfuil dhá fhoireann imreoirí ag ciceáil na liathróide taobh istigh den pháirc imeartha le súil is go n-éireoidh leo í a radadh i gcúl na foirne eile. An fhoireann is mó a scórálfaidh cúil, is léi a bheidh an bua. Tá aon imreoir déag ar aon fhoireann amháin, agus duine acu, an cúl báire, ina sheasamh sa chúl le hé a chosaint ar imreoirí na foirne eile. Is é an cúl báire an t-aon imreoir amháin a bhfuil cead aige lámh a chur ar an
Damhsa
Ealaíon chorportha é an damhsa le gluaiseachtaí comhordaithe, a bhíonn rithimiúil de ghnáth agus á chleachtadh i bpáirt le ceol. Is ón bhfocal 'danse' sa bhFraincís a thagann an focal Gaeilge 'damhsa'. Tugtar 'rince' air freisin, agus deirtear gur ón seanrann Béarla do pháistí 'Ring a Ring a Rosy' a tháinig an focal sin
Ogham
Is aibítir sheanda í an tOgham, an t-oghamchraobh, a bhíodh in úsáid roimh theacht na Críostaíochta go hÉireann, sa tréimhse idir 300 A.D. agus 600 A.D. Tuairiscíonn na saineolaithe nárbh aibítir neamhspleách í, ach gur rúnscríbhinn de shaghas áirithe a bhí ann agus í bunaithe ar aibítir na Laidine. Faightear inscríbhinní in Éirinn, in Albain, sa Bhreatain Bheag, i Sasana, agus ar Oileán Mhanann
Grianghrafadóireacht
Is éard atá i ngrianghrafadóireacht ná íomhá seasta a thaifeadadh ar ábhar solas-íogair go ceimiceach, go meicniúil nó go digiteach. Go bunúsach ciallaíonn an focal grianghrafadóireacht scríobh le solas na gréine
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cuireadh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar bun ar dtús sa bhliain 1845, mar cheann de thrí Choláiste na Banríona, maraon le Corcaigh agus Béal Feirste. De réir achta sa bhliain 1908, athainmníodh mar "Coláiste na hOllscoile, Gaillimh", í, agus í le bheith mar chuid de Ollscoil na hÉireann le Baile Átha Cliath agus Corcaigh. 'Sna nóchóidí, cuireadh eagar ar an ainm arís, agus anois 'sí a teideal oifigiúil ná Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá fás mór ar an ollscoil le blianta beaga
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Is é Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath an ollscoil is sine in Éirinn. Tá sé suite i mBaile Átha Cliath, agus is é an t-aon chomhcoláiste atá ann in Ollscoil Átha Cliath
Teangacha Gaelacha
Is iad trí teangacha den chineál céanna iad na teangacha Gaelacha: Gaeilge, Gaeilge Mhanann, agus Gaeilge na hAlban. Síolraíonn siad go leor ón tSean-Ghaeilge a labhraíodh in Éirinn, agus ba theanga scríofa í ón 8ú haois agus roimhe