2007 Top Ten of Polemic for Society

Leanbh
Is é is leanbh ann ná duine an-óg, ábhar fir nó mná, nach bhfuil cuma an duine fhásta ag teacht air go fóill. Nuair a thosóidh an páiste ag teacht in inmhe fir nó mná, ní ghlacfar leis a thuilleadh gur páiste atá ann, agus tabharfar déagóir air
Idirnáisiúntas Sóisialach
Is éard atá san Idirnáisiúntas Sóisialach ná eagraíocht idirnáisiúnta de pháirtithe polaitíochta a sheasann don daonlathas sóisialach agus don tsóisialachas daonlathach. Tá foireann rúnaíochta an Idirnáisiúntais lonnaithe i Londain. I measc a chuid ballpháirtithe tá Páirtí Lucht Oibre na Breataine Móire, Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre, Páirtí Lucht Oibre Phoblacht na hÉireann, Páirtí Sóisialta Daonlathach na Gearmáine, Sóisialaigh Dhaonlathacha na Stát
Hewlett-Packard
Ba chomhlacht ríomhaireachta é Hewlett-Packard, agus é lonnaithe in Palo Alto, California. Ba é an comhlacht teicneolaíochta faisnéise is mó ar domhan é. Tá clú ar a gcuid clóirí agus ríomhairí pearsanta. Scoilteadh an comhlacht ar 1 Samhain 2015 ina dhá chomhlacht poiblí: HP Inc. agus Hewlett Packard Enterprise
Bord na Gaeilge
Eagraíocht stáit i bPoblacht na hÉireann ab ea Bord na Gaeilge a bunaíodh leis an Acht um Bord na Gaeilge i 1978 chun úsáid na Gaeilge mar theanga bheo agus mar ghnáthmheán cumarsáide a chur chun cinn
Vodafone
Is comhlacht teileachumarsáide é Vodafone lena cheanncheathrú in Newbury, Sasana. Tagann an t-ainm ó na focail voice data fone. Is é an comhlacht teileachumarsáide is mó ar domhan é de réir an láimhdeachais de. Cheannaigh Vodafone an grúpa Eircell in Éirinn sa bhliain 2001 roimh an branda a athrú go Vodafone Ireland plc
Gramadach na Gaeilge
Tá an léargas thíos bunaithe ar Ghramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil agus leabhair eile
Euro
Is é an euro an t-airgeadra i gcás mórchuid de mhuintir na hEorpa
Cumannachas
Idé-eolaíocht agus fealsúnacht pholaitiúil is ea an cumannachas. Saghas sóisialachais atá ann agus é dírithe ar an gcóras caipitlíoch a chur de dhroim an tsaoil le réabhlóid fhoréigneach, murab ionann agus an sóisialachas daonlathach, atá ag iarraidh sochaí chothrom a thabhairt isteach trí leasuithe síochánta daonlathacha a chuirtear i gcrích de réir rialacha an pharlaiminteachais. Is é an tuiscint atá ag lucht leanúna an chumannachais ar an scéal, áfach, ná go bhfuil forás
Tíreolaíocht
Go ginearálta, ciallaíonn an tíreolaíocht nó an gheografaíocht an staidéar eolaíoch a dhéantar ar an Domhan agus a chuid tailte, tírdhreach, áitritheoirí agus feiniméan. Ba é an Gréagach Éarastaitéanas a chum an focal geografaíocht. Ó thaobh na staire de tá ceithre réimsí taighde i gceist sa gheografaíocht: spásanailís ar fheiniméin nádúrtha agus dhaonna, staidéar ar cheantair, staidéir ar ghaolmhaireachtaí saorga, agus taighde ar na domhaneolaíochtaí
Apple Inc.
Is comhlacht leictreonaice tomhaltais é Apple Inc. atá lonnaithe i g Cupertino, California, SAM. Tá an-tábhacht ag baint leis an gcomhlacht i stair na ríomhaireachta