2007 Top Ten of Conflict for Society

Idirnáisiúntas Sóisialach
Is éard atá san Idirnáisiúntas Sóisialach ná eagraíocht idirnáisiúnta de pháirtithe polaitíochta a sheasann don daonlathas sóisialach agus don tsóisialachas daonlathach. Tá foireann rúnaíochta an Idirnáisiúntais lonnaithe i Londain. I measc a chuid ballpháirtithe tá Páirtí Lucht Oibre na Breataine Móire, Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre, Páirtí Lucht Oibre Phoblacht na hÉireann, Páirtí Sóisialta Daonlathach na Gearmáine, Sóisialaigh Dhaonlathacha na Stát
Hewlett-Packard
Ba chomhlacht ríomhaireachta é Hewlett-Packard, agus é lonnaithe in Palo Alto, California. Ba é an comhlacht teicneolaíochta faisnéise is mó ar domhan é. Tá clú ar a gcuid clóirí agus ríomhairí pearsanta. Scoilteadh an comhlacht ar 1 Samhain 2015 ina dhá chomhlacht poiblí: HP Inc. agus Hewlett Packard Enterprise
Gramadach na Gaeilge
Tá an léargas thíos bunaithe ar Ghramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil agus leabhair eile
Bord na Gaeilge
Eagraíocht stáit i bPoblacht na hÉireann ab ea Bord na Gaeilge a bunaíodh leis an Acht um Bord na Gaeilge i 1978 chun úsáid na Gaeilge mar theanga bheo agus mar ghnáthmheán cumarsáide a chur chun cinn
Leanbh
Is é is leanbh ann ná duine an-óg, ábhar fir nó mná, nach bhfuil cuma an duine fhásta ag teacht air go fóill. Nuair a thosóidh an páiste ag teacht in inmhe fir nó mná, ní ghlacfar leis a thuilleadh gur páiste atá ann, agus tabharfar déagóir air
An Araibis
Is í an Araibis an ceann is mó cainteoirí dúchais de na teangacha Seimíteacha
Euro
Is é an euro an t-airgeadra i gcás mórchuid de mhuintir na hEorpa
An tAontas Eorpach
Is eagraíocht idirnáisiúnta, pholaitiúil agus eacnamaíochta é an tAontas Eorpach (AE). Tá seacht dtír is fiche ann agus iad ar fad lonnaithe i mór-roinn na hEorpa. Tá daonra de thuairim is 447 milliún aige
Tíreolaíocht
Go ginearálta, ciallaíonn an tíreolaíocht nó an gheografaíocht an staidéar eolaíoch a dhéantar ar an Domhan agus a chuid tailte, tírdhreach, áitritheoirí agus feiniméan. Ba é an Gréagach Éarastaitéanas a chum an focal geografaíocht. Ó thaobh na staire de tá ceithre réimsí taighde i gceist sa gheografaíocht: spásanailís ar fheiniméin nádúrtha agus dhaonna, staidéar ar cheantair, staidéir ar ghaolmhaireachtaí saorga, agus taighde ar na domhaneolaíochtaí
Cumannachas
Idé-eolaíocht agus fealsúnacht pholaitiúil is ea an cumannachas. Saghas sóisialachais atá ann agus é dírithe ar an gcóras caipitlíoch a chur de dhroim an tsaoil le réabhlóid fhoréigneach, murab ionann agus an sóisialachas daonlathach, atá ag iarraidh sochaí chothrom a thabhairt isteach trí leasuithe síochánta daonlathacha a chuirtear i gcrích de réir rialacha an pharlaiminteachais. Is é an tuiscint atá ag lucht leanúna an chumannachais ar an scéal, áfach, ná go bhfuil forás