Matamaitic

Is éard is matamaitic ann ná réimse eolais a chuimsíonn topaicí amhail; uimhreacha, foirmlí agus struchtúir ghaolmhara (ailgéabar), cruthanna agus na spásanna ina bhfuil siad (geoiméadracht), agus cainníochtaí agus a n-athruithe. Baineann an chuid is mó den ghníomhaíocht mhatamaiticiúil le húsáid a bhaint as glanréasúnaíocht theibí chun airíonna réad teibí a fháil amach nó a chruthú, arb éard atá i gceist leo ná teibithe ó nádúr, nó sa mhatamaitic nua-aimseartha, aonáin a bhfuil airíonna áirithe acu, ar a dtugtar aicsímí. Is éard atá i gcruthúnas matamaiticiúil ná sraith d'fheidhmeanna ar roinnt rialacha déaduchtacha do thorthaí atá ar eolas cheana féin, lena n-áirítear teoirimí cruthaithe roimhe seo, aicsímí a bhí cruthaithe roimhe seo agus roinnt airíonna bunúsacha a mheastar mar fhíorphointí tosaigh na teoirice atá á meas.
Uimhir aiceanta
Sa mhatamaitic, is iad na huimhreacha aiceanta ná iad siúd a úsáidtear le haghaidh comhairimh agus le hordú. I ngnáththéarmaíocht mhatamaiticiúil, is iad na focail a úsáidtear sa ghnáthchaint chun "bunuimhreacha" a chomhaireamh, agus is iad
Dlús daonra
Is é Dlús an daonra ná tomhais don daonra chuig aonad achair amháin
Tíreolaíocht fhisiciúil
Is éard is Tíreolaíocht fhisiciúil ann ná ceann den dá fhoréimse mór atá sa thíreolaíocht, murab ionann agus an timpeallacht chultúrtha nó thógtha, a phléann le fearann na tíreolaíochta daonna. Laistigh de thionól na tíreolaíochta
Mais
San fhisic, is féidir an mhais nó go sonrach, an mhais thámhúil a sainmhíniú mar an dheacracht a bhaineann le rud statach a chorraí
Theudoricus I
B'é Theuderich an mac ba shine a bhí ag an Clóbha I, Rí na bhFranc. Rugadh é idir na blianta 485 go 490 agus fuair sé bás sa bhliain 534. Níl eolas ar bith againn maidir ó thaobh a mháthair de. Fuair sé Metz sa bhliain 511 mar oidhreacht tar
Léigear Dhoire
Bhí Léigear Dhoire ar siúl in Éirinn ó 18 Aibreán go 28 Iúil 1689, i rith Chogadh an Dá Rí. Chuir arm Seacaibíteach an chathair faoi léigear go dtí go raibh sí fuascailte ag Cabhlach Ríoga na Breataine
Fistulariidae
Is fine bheag iad na coirnéadéisc (Fistulariidae), grúpa d'éisc an-fhadaithe de chuid an ord Syngnathiformes. Níl sa bhfine ach ghéineas amháin, Fistularia, le ceithre speiceas, a bhíonn ar fáil ar fud an domhain i dtimpeallachtaí mara
Blàr Sliabh a' Chlamhain
B'é Blàr Shliabh a' Chlamhain an choinbhleacht is suntasaí a tharla le linn Dara Éirí Amach na Seacaibíteach. Troideadh an cath ar an 21 Meán Fómhair 1745. Bhain arm na Seacaibíteach, a bhí dílis do mhac Rí Séamuis II, sé sin an prionsa
Henri Giffard
Innealtóir Francach ba ea Henri Giffard (1825-1882). Ceannródaí eitlíochta ab ea é a cheap an t-insteallaire agus an aerlong dá ngairtear 'Le dirigeable'. Bhí an aerlong á thiomáint ag galinneall, le mheáchan níos mó ná 180 kg. agus b'é seo
Tataraigh na Crimé
Grúpa de bhunadh eitneach Tuirceach is ea Tataraigh na Crimé. De bharr géarleanúna san APSS, agus sa Rúis inniu, níl iontu anois ach tuairim is 12% den phobal sa Chrimé agus tá a dteanga dhúchais i mbaol báis