Foirmiúlachas (matamaitic)

I bhfealsúnacht na matamaitice, is éard atá san fhoirmiúlachas ná an dearcadh nach bhfuil i ráitis mhatamaiticiúla nó loighciúla ach teaghráin a fhaightear trí rialacha réamhbhunaithe láimhsithe. De réir na fealsúnachta seo, ní bhaineann fírinní matamaiticiúla le huimhreacha, tacair, nó triantáin; ina áit sin, is éard atá iontu ná foirmeacha comhréireacha nach bhfuil brí ar bith ag baint leo, mura gceanglaítear séimeantaic leo d'aon ghnó. Ba é David Hilbert an matamaiticeoir is clúití a thug tacaíocht don dearcadh seo i dtús na 20ú haois.
Deitéarmanant
Sa mhatamaitic, is éard atá i ndeitéarmanant ná uimhir a fhaightear ó eilimintí maitríse cearnaí. Mar shampla i maitrís 2
San José, Cósta Ríce
Is é San José príomhchathair Chósta Ríce. Tá an chathair suite i lár na tíre. Bunaíodh sa bhliain 1738 í, ach ní raibh sí ina príomhchathair go dtí 1823. Sa lá atá inniu, is lárionad polaitíochta agus tráchtála sa tír é San José
Scála Beaufort
Scála gaoithe a thairg Francis Beaufort don Chabhlach Ríoga a shonraíonn na raonta luais is airde toinne a fhreagraíonn do ghaotha éagsúla is ea Scála Beaufort
Adaptxt
Is éard atá in Adaptxt ná feidhmchlár ar fhóin phóca a ligeann do dhaoine téacsáil thuarthach a dhéanamh. Is é KeyPoint Technologies atá i mbun a fhorbartha, comhlacht atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe
Slabhra Markov
Sa mhatamaitic, is éard atá i Slabhra Markov ná slabhra eachtraí ina mbraitheann an dóchúlacht go ngluaisfear ar aghaidh don chéad staid eile ar an staid atá ann anois. Is féidir iad a léiriú le maitrísí. Léirítear slabhra Markov déstaide
Colún strataghrafaíoch
Ord na gcisil carraigeacha is ea colún strataghrafaíoch, de réir mar a leag na geolaithe/strataghrafadóirí amach é sa 19ú céad
An Teachdaire Gaelach
Ba iris mhíosúil é An Teachdaire Gaelach a bhí foilsithe ó 1829 go 1831. Curtha in eagar ag an Urramach Tormod MacLeoid, agus clóbhuailte ag Uilleam MacPhuin i nGlaschú, is é An Teachdaire Gaelach an iris ráithiúil is sine a foilsíodh i
Deicibeil
Aonad ina dtomhaistear leibhéal déine fuaime is ea deicibeil. Scála logartamach is ea é seachas dearbhscála. Is brúthonn í fuaim, ina dtarlaíonn buaiceanna brú is loig brú i ndiaidh a chéile de réir mar a fhorleathann an fhuaim tríd an aer
Cruas
Tomhas ar fhriotaíocht ábhair do dhingeadh is scríobadh is ea cruas. Tá sé gaolta go ginearálta le géillstrus, neart teanntachta, agus neart comhbhrúiteachta an ábhair. Déantar an tomhas trí dhingeadh a dhéanamh go caighdeánach sa dromchla
Lee E. McMahon
Ríomheolaí Meiriceánach ab ea Lee Edward McMahon