Cath Chionn tSáile

Troideadh Cath Chionn tSáile i gContae Chorcaí, sa bhliain 1601, nuair a chloígh arm Shasana na tiarnaí Gaelacha agus fórsaí Spáinneacha.
Stair Mhíleata
Is é atá i ceist le Stair mhíleata ná an chuid den stair a dhéanann cur síos agus staidéar ar chogaí, airm, cogaíocht agus a dtionchar ar sochaithe, a gcultúir, geilleagair agus ar caidreamh idirnáisiúnta tharr na mblianta
Cogadh
Aighneas i gcaidreamh idirnáisiúnta é cogadh, ina bhfuil foréigean eagraithe á úsáid ag aonaid míleata náisiúnta nó grúpaí neamhrialta chun bua míleata a fháil, nó cuspóir áirithe a bhaint amach. Is coimhlint armtha é, idir dhá ghrúpa
Stair
Cur síos ar an saol atá caite, agus ciall a bhaint aisti, atá i gceist le stair. Is ón Fhraincis "Histoire" a tháinig an focal go Gaeilge, agus tá a bhunús sa bhfocal Gréigise ἱστορία, historia, a chiallaíonn eolas a fuarthas trí
Máirtín Ó Direáin
File as Árainn ab ea Máirtín Ó Direáin. "Baineann an Direánach le Tríonóid Naofa na Filíochta; é féin, Ó Ríordáin agus Máire Mhac an tSaoi ba mhó a chuir borradh faoin fhilíocht chomhaimseartha" sa Ghaeilge. Is fada dánta dá chuid ar chúrsaí
Cáisc
Féile Chríostaí is ea an Cháisc, agus í ar cheann de na féilte móra sa bhféilire Críostaí. De réir scrioptúr Críostaí, d'aiséirigh Íosa Críost tar éis é a bheith adhlactha ar feadh trí lá
Na Péindlíthe
Ón 17ú haois go deireadh an 18ú haois a bhí na Péindlíthe, a rinne leatrom ar Ghaeil agus ar Chaitlicigh go háirithe, i bhfeidhm. Rinneadh géarleanúint ar na hEasaontóirí Protastúnacha chomh maith
Pádraic Ó Conaire
Scríbhneoir Éireannach ab ea Pádraic Ó Conaire, agus duine de na scríbhneoirí ba thábhachtaí i luath-ré na hAthbheocana ba ea é. Bhí an Conaireach gníomhach, freisin, san iriseoireacht, rud a raibh an-bheagán di le fáil as Gaeilge i dtús an
Cath Chluain Tarbh
Ag Cath Chluain Tarbh, a troideadh ar Aoine an Chéasta 23 Aibreán 1014 i gCluain Tarbh atá inniu i gcathair Bhaile Átha Cliath, chloígh na Gaeil slua Lochlann go hiomlán ar deireadh. Maraíodh Brian Bóirmhe, ceannaire na nGael, áfach, ag deireadh
Luan Cásca
De réir staire na Críostaíochta, ba ar Luan Cásca an lá dár gcionn a d'aiséirigh Íosa Críost, Domhnach Cásca, ar feadh aimsire na Cásca
Declan Kearney
Is Comhalta den Tionól Reachtach Thuaisceart Éireann é Declan Kearney. Seasann sé in Aontroim Theas