An tEanáir

Is é an tEanáir nó Mí Eanáir an chéad mhí den bhliain. Tá 31 lá ann.
An Márta
Is é Márta nó Mí Mhárta an tríú mí den bhliain, agus lá is tríocha ann. Tagann an t-ainm ó Martius, mí Rómhánach
Inneacs - C
Inneacs - A
An tAigéan Ciúin
Is é an tAigéan Ciúin, nó an Ciúin-Aigéan, an mhuir is mó ar domhan. Clúdaíonn sé an tríú cuid de dhromchla an domhain, agus tá achar 179.7 milliún km² aige. Leathann sé 15,500 km ó Mhuir Bheiring san Artach go himeallacha reoite Mhuir
Rialtas Sealadach na hÉireann (1922)
Bunaíodh Rialtas Sealadach na hÉireann in Eanáir 1922 faoi stiúir Mhíchíl Uí Choileáin. Rialtas idirthréimhseach a bhí ann. Ach ba chéim mhór í seo i dtreo an neamhspleáchais agus bunú Shaorstát Éireann níos déanaí sa bhliain 1922. Tháinig
Via Dolorosa (Iarúsailéim)
Ainm Laidine ar shráid laistigh de SheanChathair Iarúsailéim is ea Via Dolorosa. Shiúil Íosa ar an tsráid sin, ar a bhealach go dtí a bhás ar Chnoc Chalvaire
Comhthaobhacht (airgeadas)
Cineál urrúis, go háirithe urrús de chineál neamhphearsanta, ar nós bannaí nó scaireanna, a úsáidtear chun iasacht a ráthú, is ea comhthaobhacht. Tá na hurrúis nó na sócmhainní ar fáil d'iasachtóir má loiceann an t-iasachtaí ar aon
Foireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí
Is cuid den Roinn Sláinte in Éirinn í An Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (FNÉSP) nó, a thagann le chéile ar bhonn ad hoc
Cuisle (iris)
Foilsíodh an iris Cuisle thar thréimhse 18 mí idir 1998 agus 2000. D'oscail sí fuinneog ar shaol comhaimseartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ag an am
Declan Kearney
Is Comhalta den Tionól Reachtach Thuaisceart Éireann é Declan Kearney. Seasann sé in Aontroim Theas