Abhainn na Gaillimhe

Abhainn ghairid a cheanglaíonn Loch Coirib le cathair na Gaillimhe agus Cuan na Gaillimhe in iarthar na hÉireann í Abhainn na Gaillimhe nó An Ghaillimh. Níl ach aistear tuairim is 15km inti, ach tá iascaireacht bhreá ar an loch agus san abhainn. Bhíodh an ainm Loch Oirbsen ar an loch sa sean-am, de réir leabhar Ruaidhrí Uí Fhlaithbheartaigh ó 1684.
Scoil scairte
Scoil chois claí, scoil scairte nó scoil ghairid a thugtaí ar na scoileanna a bhíodh ar siúl ón 17ú haois ar aghaidh, go háirithe in aimsir na bPéindlíthe, nuair a bhí cosc ar oideachas imeasc na nGael. Bhí baint, ar ndóigh, ag na sagairt go
Hurricane Ivan
Meán Fómhair, 2004. Tá Hurricane Ivan, airicín den cúigiú rann atá contúirteach thar an ngnás, ag réabadh chósta thiar Chúba, agus táthar tar éis 1.3 miliún duine a tharraingt ón limistéir. Tá an cuma ar an scéal go dtiocfaidh Ivan i dtír
An Cabhán
Is é an Cabhán, ar bhrí leis ná lug, príomhbhaile Chontae an Chabháin in Éirinn. Tá an baile gar don teorann idir Phoblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann. Ceanglaíonn an bóthar N3 an baile le Baile Átha Cliath
Creideamh
Is é is ciall le creideamh ná an córas tuisceana agus creidiúint a bhíonn ag duine nó ag pobal maidir le bunús an domhain, an saol i ndiaidh an bháis, agus tionchair diaga nó iar-dhaonna ar chúrsaí an tsaoil
Normannaigh
Ó na Lochlannaigh a shocraigh síos sa Normainn i dtuaisceart na Fraince a shíolraigh na Normannaigh, arbh í an Fhraincis a dteanga labhartha
Ros Láir
Tá Ros Láir suite in oirdheisceart chontae Loch Garman, tuairim agus 20 chiliméadar ó dheas as baile Loch Garman. Is é a phríomhthábhacht ná an calafort a thugann paisinéirí agus gluaisteáin ar bord loinge go hAbertawe agus Penfró sa Bhreatain
Eliel Saarinen
Ailtire Fionlannach ab ea Gottlieb Eliel Saarinen a bhain cáil amach as a chuid foirgneamh art nouveau i dtús an 20ú haois
Eolaíocht sláinte
Is é atá i gceist le hEolaíocht Shláinte, ná an eolaíocht a bhaineann leis an gcorp daonna, ar na galair a bhaineann dó, agus ar na modhanna a úsáidtear leis na galair sin a chur i gceart; Mar shampla: piollaí nó radaiteiripe, nó le
Na hAilichí
Baile beag in mBéarra, in iarthar Chontae Chorcaí is ea na hAilichí
Siobhán McSweeney
Is aisteoir agus láithreoir Éireannach í Siobhán McSweeney. Tá cáil uirthi ón ról a ghlac sí mar Sister Michael in Derry Girls